Agile in SAP projecten - AgilePM

13 oktober 2020 17:00

Het projectmatig uitvoeren van taken en doorvoeren van veranderingen in organisaties is de afgelopen jaren gemeengoed geworden. Doorgaans wordt daarbij teruggegrepen op traditionele projectmanagementmethoden. Dat levert echter niet altijd datgene op wat nodig is. Gebruikers worden niet bij het proces betrokken en het project biedt geen ruimte om de veranderingen die zich tijdens het project aandienen mee te nemen. Een eerste oplevering van producten vindt vaak pas na maanden plaats, zonder tussentijdse afstemming met de klant en gebruikers. Dat heeft tot gevolg dat de resultaten laat worden opgeleverd en niet aansluiten op de werkelijke behoefte van de klant. 

Deze knelpunten hebben geleid tot verschillende nieuwe aanpakken voor het ontwikkelen van maatwerkresultaat die allemaal te classificeren zijn als 'Agile'. Kenmerkend aan Agile is dat het hier eerder gaat om een denkwijze dan om een methode. Maar voor het doorvoeren van complexe en risicovolle veranderingen blijft het werken in projecten nodig. 

Agile Project Management (AgilePM) is een van de weinige methoden die het managen van projecten beschrijft binnen een agile aanpak.

In deze sessie zullen we niet alleen bespreken wat AgilePM is en waarom het wordt toegepast, maar juist ook de filosofie en principes die hierachter liggen. Naast de succesfactoren van het toepassen van AgilePM, zullen we ook dieper ingaan op de methodiek. We zullen bespreken hoe de project lifecycle is opgebouwd, welke rollen er worden onderkend en welke technieken en producten worden gebruikt.

De sessie wordt afgesloten met enkele overwegingen om de methodiek toe te passen voor je project. 

We starten op 13 oktober om 17.00. De sessie eindigt om 20.00 uur. Locatie MxPerience, Eindhoven. Tussendoor zullen we een hapje eten laten bezorgen.  

Tot dan.

Hein van den Heuvel

Meld je hier aan

Je email adres zal alleen worden gebruikt in relatie met deze training.