Change Management

18 december 2019 17:30

Als consultant bij McCoy heb je iedere dag te maken met ‘change’ en ‘implementatie’ van een proces bij je klant. De definitie van ‘Verandermanagement’ is dat dit een vorm van management is, die zich specifiek richt op het doorvoeren van veranderingen in een organisatie of bedrijf. Dat kan gaan over de structuur, de werkwijze of een combinatie van deze twee. Daarnaast speelt de mens een belangrijke rol.
En wat is nu precies jouw rol als McCoy consultant ?
Doel van de training ….. is om jou als consultant binnen McCoy & Partners inzicht te geven en handvatten aan te reiken, waarmee je je klanten kunt ondersteunen en wellicht zelfs kunt begeleiden in hun veranderproces, wat inherent is aan hun werkzaamheden.
Het is dus meer en gaat verder dan je rol als consultant. De top 100 van McCoy !

Het Change Mgt programma wordt verzorgd door Johan Baken. Dit zijn 4 sessies, de inhoud staat hier onder beschreven

- sessie 1; Structuur van een veranderproces 

- sessie 2; De ‘mens’ met de emoties binnen een veranderproces 

- Sessie 3; Omgaan met de weerstanden in een veranderproces

- sessie 4; Uitwerken casus in sub-groepjes 

De data:

- woensdag 18 december
- donderdag 09 januari 2020
- woensdag 22 januari 2020
- dinsdag 11 februari 2020

De inhoud van de sessies ziet er als volgt uit;

- Sessie 1;  Structuur; welke stadia kent een goed veranderproces en wat is jouw

rol hierin als consultant ? Waar heb je invloed op en hoe kun je de

klant hierin ondersteunen vanuit jouw rol ?

 

- Sessie 2; Welke diverse emoties komen er ‘los’ bij de medewerkers op de

werkvloer n.a.v. jouw werkzaamheden ? Wat is de impact hiervan op

jou en de ander ? Hoe kun je de klant hierin begeleiden op diverse

niveaus (strategisch – tactisch – operationeel) ?

 

- Sessie 3;  Hoe ga je om met weerstand vanuit de klant en kun je deze

weerleggen – pareren – ombuigen ? Welke weerstand mag je

verwachten en hoe kun je klachten grotendeels voor blijven ?

 

- Sessie 4;  vanuit de 6 behandelde theorieën; Kotter – Fisher (Kubler Ross) –

Veranderemoties – Caluwé/Vermaak – Lencioni – Knoster;   wordt een casus uitgewerkt

Log s.v.p. in om te registreren

Inloggen