De Digital Twin met SAP AIN

4 februari 2021 16:00

Assets (technische installaties, productie(hulp)middelen en eindproducten) worden steeds complexer en vragen om gespecialiseerde kennis. Samenwerken tussen zowel interne als externe stakeholders is hierbij onontbeerlijk. Veel tijd gaat verloren aan het zoeken naar actuele asset data.

SAP Asset Intelligence Network (AIN) biedt centrale toegang tot asset data (Digital Twin). Het netwerk geeft de mogelijkheid om asset data te consumeren en te publiceren. Denk hierbij aan het delen van een onderhoudsinstructie door een fabrikant aan zijn gebruikers. Het netwerk werkt productiviteit verhogend en maakt nieuwe businessmodellen mogelijk. In dit webinar laat McCoy & Partners u graag de setup en kracht van SAP AIN zien.

Lees ook het blog: Wat is SAP Asset Intelligence Network (AIN)?

Meld je hier aan

Je email adres zal alleen worden gebruikt in relatie met deze training. Bekijk onze privacystatement voor meer informatie.