Intervisie - leren van en met elkaar

Aankondiging

Intervisie is een methode waarmee collega's van McCoy elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt in een intervisiegroep. We komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis met enige regelmatig samen. We behandelen uitdagingen en problemen die zich op de werkvloer of persoonlijk vlak voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Het doel is om te leren van elkaars inzichten, de groep gebruiken als 'veilige' omgeving om je voor te bereiden op uitdagingen die op je pad komen, maar nog veel meer. 

Log s.v.p. in om te registreren

Inloggen