Integratie. Waar denk je dan aan? De technische aspecten, het aan elkaar knopen van applicaties; dat is nog maar het begin. Maar dat wist je waarschijnlijk al! Hoe doen wij het? Bij McCoy is het business proces leidend. Onze filosofie is breed en onze aanpak sluit daarbij aan, maar we zetten altijd in op simpel. Dat ben je van ons gewend. We redeneren altijd vanuit de meerwaarde voor de klant. Bij McCoy koppelen we je integratiestrategie aan je business strategie. 

We gaan je integratiestrategie neerzetten. Waar beginnen we? Ambities en strategische doelstellingen? We kijken eerst naar wat er speelt in jouw bedrijf. Vervolgens kijken we naar de organisatiestructuur en eventuele relevante ontwikkelingen. Acquisities en divestments? Die kunnen mogelijk een rol spelen! Tenslotte koppelen we dit alles aan je bedrijfskarakteristieken zodat we een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen kritische en minder kritische domeinen. Hiermee bepalen we een roadmap. En uiteindelijk maken we natuurlijk concrete stappen in het generen van de integratiestrategie!
Onze aanpak in drie logische stappen 

Dit brengt ons bij de eerste stap in het proces. We gaan de integratie-architectuur vaststellen. We nemen hierbij onze jarenlange ervaring in acht, en we gebruiken vastomlijnde kaders en principes die ons helpen om complexe problemen te ontrafelen.

Stap twee is het opknippen van de scope. Hierbij maken we gebruik van SAP’s ISA-M (Integration Solution Advisory Methodology). We maken daarin onderscheid tussen Proces-, Data-, User Interface- en Thing-integratie. Vanuit de verschillende kennisgebieden bij McCoy zoals Inkoop, Supply Chain Management, Finance, Sales & Service, BI, HRx & Technology, brengen we onze kennis van integratie samen. Altijd concreet, én altijd met behulp van use cases.

In stap drie gaan we de daadwerkelijke integratie-architectuur realiseren. We gebruiken daarbij integratie tools zoals de SAP Cloud Integration / Cloud Integration Gateway (CIG). De hele cyclus van design, build & realize komt aan bod. De hoogtepunten? De Systeem Integratie Test, de User Acceptance Test en, natuurlijk de Go-Live.

Minder grote vraagstukken? Concretere problemen? Daar weten we uiteraard ook raad mee. We zetten onze expertise graag voor je in. Denk bijvoorbeeld aan het opleveren van een deelproduct, of een algemene review van uw integratieproblematiek.

Wil u hier meer over weten? Neem contact op met Jan Laros via jan.laros@mccoy-partners.com of 06 23 19 51 53