Robotized IT

De Innovatie: In en rond veel IT systemen zit nog veel routinematig werk. De cloud, in combinatie met nieuwe technologie, maakt het mogelijk om deze routinematige taken te automatiseren. En daarmee tijd en capaciteit vrij te maken voor andere zaken. McCoy heeft al veel van dergelijke routinezaken kunnen automatiseren. Robotiseren noemen wij het liever. 

Het automatiseren van werkzaamheden zorgt ervoor dat taken altijd en op ieder moment vlekkeloos uitgevoerd kunnen worden. Dit is van cruciaal belang voor een gebruikersvriendelijke, effectieve, betrouwbare en veilige IT omgeving.

SimplyLaunch is een self-service oplossing die georchestreerd taken uit kan voeren in een hybrid cloud infrastructure. Denk hierbij aan taken zoals het kunnen stoppen en starten van workloads, het op- en afschalen van resources, het executeren van code voor serverless computing of bijvoorbeeld een extra backup. 

Nadat identiteitscontrole heeft plaatsgevonden bij een identity provider kan een medewerker met een druk op de knop de taak uitvoeren die op dat moment nodig is. Op de achtergrond vindt de afhandeling en de eventueel administratieve vastlegging hiervan plaats. De verschillende diensten op een cloud platform zijn hierdoor makkelijk toegankelijk te maken zonder dat iedere medewerker toegang nodig heeft tot het administratie console.

 De oplossing neemt in een project de afhankelijkheid met het op dat moment beschikbaar zijn van specialistische kennis helemaal weg voor routinematig werk.

 Medewerkers worden in hun dagelijks werk steeds meer geconfronteerd met verschillende applicaties en kunnen taken niet meer automatiseren met het bouwen van allerlei macro’s. Een interface waarbij door middel van API’s gecommuniceerd wordt met verschillende cloud accounts zal zorgen voor meer voorspelbare diensten en medewerkers zullen effectiever zijn in IT projecten.Robotized IT updates

Blijf op de hoogte

Je email adres zal alleen worden gebruikt in relatie met deze innovatie. Bekijk onze privacystatement voor meer informatie.