SimplyMigrate

Van project risico naar waarde voor het bedrijf!

De Innovatie: 

In bijna alle projecten vormt de data en de conversie ervan een soort restpost. McCoy draait het om en maakt van data & conversie het kloppende hart van onze projectaanpak. Daarnaast levert onze data cleansing activiteit een significante reductie in de hoeveelheid data op. Kortom: deze innovatie helpt onze klanten om met een opgeschoond, verkleind en kwalitatief hoogwaardige dataset van start te gaan in hun nieuwe systemen en processen. En bieden we deze service ook nog eens As a Service aan! 

Het Probleem:

Uit recent onderzoek van Gartner blijkt dat 50% van de IT systeem implementaties worden uitgesteld of gestopt omdat de data kwaliteit te laag is. Stel nu dat je die data van project risico om kan zetten naar waardevolle informatie voor het bedrijf!

De Oplossing: SimplyMigrate

Het idee achter SimplyMigrate is dat data migratie een centraal onderdeel van het project is dat centraal wordt gemanaged. Deze centrale organisatie gaat niet alleen over het laden van het de data, maar gaat door het hele project heen. Hieronder volgt een korte omschrijving van hoe een project georganiseerd zou moeten worden volgens de SimplyMigrate aanpak.

Het begint met het identificeren van de personen die verantwoordelijk zijn voor de data, en de bronnen van data die nu beschikbaar zijn. Met behulp van functionele SAP kennis wordt bepaald welke data gemigreerd moet worden en wat de optimale scope is. De ideale scope is een balans tussen de beschikbaarheid van de historische data in SAP en het werk dat nodig is om deze informatie op te schonen. 

Zodra de te verrichte activiteiten zijn bepaald kan er een planning worden gemaakt. De volgende zaken moeten worden bepaald:

  • Wat is de Go-live datum?
  • Kunnen we de data met een tool laden, en zo ja, wat is de beste tool?
  • Hoe vaak willen we de migratie testen en de functionele teams en gebruikers de kans geven om de data te testen in een live systeem?
  • Hoe veel data moet er opgeschoond worden, en kunnen we de business hiermee helpen?

Met behulp van deze antwoorden kan Project Management samen met het Migratie Team en andere disciplines als SAP Basis (zijn er clients die we kunnen gebruiken om de data in te laden?) een gedetailleerd project plan maken.

Om de voortgang tijdens het project in de gaten te houden gebruikt SimplyMigrate de volgende objecten:

1. Cutoverplan

In het Cutoverlpan staan alle activiteiten die uitgevoerd moeten worden tijdens de migratie. Voor elke activiteit staat er wie hem uit moeten voeren, hoe lang het duurt en wat de afhankelijkheden zijn naar andere stappen. Met behulp van dit plan kunnen we bepalen hoe lang het duurt om alle activiteiten uit te voeren (kritische pad) en dus hoe lang de migratie periode zou moeten zijn. Tijdens de migratie kunnen we hier de voortgang mee monitoren en we weten wanneer alle afhankelijkheden voor een bepaalde stap zijn uitgevoerd.

2. Sharepoint site met objecten

Op deze site staan alle objecten die gemigreerd moeten worden. Voor alle objecten staan er migratie instructies die duidelijk genoeg zijn zodat iedereen uit het migratie team de stap kan uitvoeren. Dit zorgt voor flexibiliteit, verhoogt de herbruikbaarheid en verkleint de “knowlegde gap” die ontstaat mocht er een project lid stoppen. De objecten worden met een identificatienummer verbonden met stappen in het Cutoverplan. Hiermee is tijdens go-live de documentatie voor een bepaalde stap altijd snel te vinden.

3. Issue tracker

Deze SharePoint lijst gebruiken we om de open issues bij te houden. Dit zijn bijvoorbeeld problemen met een migratie tool, veranderingen in data wensen of opschoon activiteiten. De eigenaar van de actie en de deadline staat in deze lijst zodat hij makkelijk is te monitoren. Ook gebruiken we hetzelfde identificatienummer om het probleem te verbinden met de bovenstaande objecten.

Doelen:

1.

Het eerste doel was het maken van een “one-pager” die kan helpen bij het sales proces. Na een aantal feedback rondes zijn we tot het volgende resultaat gekomen:


Met deze “one-pager” willen we snel uitleggen wat het concept achter SimplyMigrate is en aan potentiele klanten uitleggen waarom onze aanpak de beste methode is om data naar SAP te migreren.

2.

Het tweede doel is om de technieken werkend te krijgen op onze eigen systemen. Hoewel voor SimplyMigrate het proces belangrijker is dan de techniek, hebben we de beste technieken beschikbaar. SimplyMigrate is beschibaar in 3 paketten, Light, Medium en Premium. Deze pakketten willen we werkend hebben in ons eigen systeem zodat we demo’s kunnen geven. De onderstaande afbeeldingen geven de verschillende pakketten weer.

3. Het derde doel is het maken van een cutoverplan, een SharePoint voor de objecten en een issue tracker die we kunnen laten zien tijdens demo’s.Blijf op de hoogte

Je email adres zal alleen worden gebruikt in relatie met deze innovatie. Bekijk onze privacystatement voor meer informatie.