Alliander Central Finance (Discovery)

Werkt aan de energie van vandaag en morgen voor een derde van de Nederlandse markt. 

Waarom Alliander koos voor McCoy

Strategische doelstellingen

  • Met het strategische digitaliseringsprogramma #Simplification toewerken naar vereenvoudiging van alle bedrijfsprocessen.

  • Een stevig financieel fundament leggen voor de transitie naar S/4HANA door te starten met Central Finance. Doel was Alliander Finance te voorzien van betrouwbare stuurinformatie die de slagvaardigheid en wendbaarheid maximaal ondersteunt.  

McCoy als partner

Alliander werkt met ons samen vanwege de gedeelde visie op digitale transformaties. We vinden beiden dat het om simplification moet gaan. Onze missie is niet voor niets ‘Simply McCoy’. Daarnaast vinden we elkaar in de visie dat IT de business moet versterken. 

Wat hen dit opleverde

De scope van onze opdracht was de Discovery Fase met Alliander te doorlopen. Hierin hebben we hen best practices van de toekomstige processen laten zien in Fiori. Dit leverde op:

  • Waardevolle inzichten en input voor te formuleren requirements in de volgende (Explore) fase.

  • Hierdoor kan Alliander de volgende fase soepeler doorlopen; ze weten welke mogelijkheden het nieuwe systeem heeft.  

  • Input voor een toekomstbestendig financieel datamodel. We gebruikten hiervoor ons SMART Enterprise Structure en SMART Finance Foundation versnellers.  In het eindrapport legden we de richtlijnen, rationale en naamgevingsconventies per data-object vast.  

Hoe wij dit samen bereikten

Een belangrijke succesfactor is onze Experience Tour langs alle processen voor soepele maandafsluitingen. Hierdoor kan Alliander zich in de volgende projectfase volledig richten op wensen en eisen; de tool en processen kennen ze immers nu al. Daarnaast is een belangrijk voordeel van deze Tours dat we mensen in een vroeg stadium betrekken. Hiermee legden we bij Alliander een stevige basis voor succesvol change management.