Alliander Central Finance (Explore t/m Deploy & Run)

Het #Simplificatie programma faciliteert de gefaseerde transitie van SAP ECC naar een ‘standaard’ S/4HANA omgeving. Central Finance wordt ingezet om het landschap gecontroleerd in beweging te krijgen. Na een succesvolle Discovery fase in het 4e kwartaal van 2020, staat in 2021 de realisatie van de oplossing centraal.

Van data replicatie tot en met consolidatie

De scope van het eerste S/4HANA project is meer dan Central Finance alleen. Het bevat de data replicatie vanuit SAP ECC naar S/4HANA en het consolideren van de Alliander groepscijfers in Group Reporting. Dit alles in op basis van een nieuw financieel datamodel, waarbij o.a. een nieuw rekeningschema geïntroduceerd is.

Fit-2-Standard als uitgangspunt

De Explore fase heeft in het 1e kwartaal van 2021 plaatsgevonden. Om een toekomstbestendige oplossing te realiseren die bijdraagt aan slagvaardige, wendbare en kostenefficiënte Finance functie baseren wij ons op de SAP Best Practice scope items. In de Fit-2-Standard workshops zijn de processen rondom intercompany afstemming, periode afsluiting, uitgaande betalingen en consolidatie intensief doorlopen. Met als uitkomst dat er een zo goed als 100% fit is met standaard SAP.

Agile realiseren van de oplossing

De Realize fase is in het 2e kwartaal van 2021 gestart. Onze Minimal Viable Product (MVP) is Central Finance en Group Reporting. Voor Central Finance zijn de standaard replicatie scenario’s al operationeel werkend in de testomgeving. Voor beperkingen in de oplossing, zijn we genoodzaakt enkele BADI’s te activeren (zoals klantorders als rubriceringsobject). Voor Group Reporting is de best practice opzet puur als referentie gebruikt en staat Alliander specifieke Data Monitor en Consolidatie Monitor. Dit alles realiseren we via sprints van 3 weken, waarbij we aan het eind van de sprint een review demo verzorgen aan onze achterban.

Een wij-samen mentaliteit

Het scrum team heeft een “samen, focus en doen”-mentaliteit. Het team is een vertegenwoordiging van Alliander Business key users, Alliander IT experts en McCoy consultants. Om snel en slagvaardig te kunnen acteren is het team ongeveer 10 FTE groot, aangevuld met ad-hoc expertise.

[cta id="4" title="Overstappen naar S/4HANA? Hier moet je over nadenken"]Overstappen naar S/4HANA? Hier moet je over nadenken[/cta]

Livegang van de oplossing per 1 april 2022

De succesvolle GAT (Gebruikers Acceptie Test) in januari gaf het startsein om in het weekend van 25 en 26 februari de initiële dataverlading uit te voeren. Tijdens dit weekend hebben we voor de 47 SAP-bedrijven de gegevens van 2021 en 2022 verladen wat neerkomt op ruim 12 miljoen financiële documenten.

De twee weken daarna zijn we in staat geweest om de kleine hoeveelheid aan resterende uitval volledig te verwerken en hebben de key users de aansluitcontroles succesvol afgerond. Ook loopt vanaf dat moment de realtime replicatie van financiële documenten vanuit SAP ECC naar S/4HANA. Hier was geen tot verwaarloosbare uitval die we binnen no-time konden verwerken.

De hypercare en aftercare fase staan in het teken de laatste puntjes op de ‘i’ zetten, de resterende maanden in Group Reporting laden (inclusief aansluiting met de huidige consilidatie tool) en de overdracht naar beheer alvorens de decharge aan het project verleend wordt.
 
Simplificatie heeft Alliander een solide S/4HANA fundament gebracht, wat de weg vrijmaakt om haar Fit4Future ambitie slagvaardig te realiseren.