Alliander en McCoy: Samenwerken voor optimale stuurinformatie

Alliander en McCoy: Samenwerken voor optimale stuurinformatie 

Alliander is een van de grootste netwerkbedrijven in Nederland en moederbedrijf van onder andere netbeheerder Liander. Alliander ontwikkelt en beheert voor miljoenen Nederlanders het energienet. De grote druk die op de huidige energiestransitie staat, maakt dat ook de afdeling Reporting House een nodige verandering door moest gaan. 

Strategische doelstelling

Betrouwbare informatie is cruciaal voor het nemen van goed onderbouwde besluiten, zo ook binnen Alliander. Daarom werd drie jaar geleden het Reporting House opgericht met als doel het leveren van centraal aangestuurde rapportages op basis van gestandaardiseerde processen en geautomatiseerd werken. Het resultaat? Een efficientere en effectievere besluitvorming.

McCoy als partner

Om de start van de afdeling tot een succes te maken heeft Alliander de samenwerking opgezocht met het team Business Intelligence van McCoy. Uiteraard hebben de succesvolle bijdragen aan projecten zoals, het EWM en Central Finance project en het opnieuw inrichten van inkoopprocessen, geholpen in dit wederzijdse vertrouwen. 

“McCoyans staan bij Alliander bekend om hun zelfverzekerde houding, hoge betrokkenheid en actieve houding bij de professionalisering van onze afdeling.” Martijn Kodde, Vakgroepleider Business Intelligence bij Reporting House, Alliander

Hoe wij dit samen bereikten

Er zijn een aantal onderdelen geweest die dit traject tot een succes hebben gemaakt:

  •  Interim vakgroepleider van McCoy

De aanstelling van een interim-vakgroepleider vanuit McCoy zorgde voor meer stabiliteit, rust en vertrouwen in de vakgroep Business Intelligence. Dit leiderschap bood de noodzakelijke begeleiding en richting.

  • Inzet van Business Intelligence developers

Meerdere BI developers van McCoy werden ingezet in het Reporting House. Dankzij hun hoge mate van expertise in Business Intelligence applicaties werken zij snel en efficient in scrum teams. Ze brachten niet alleen technische vaardigheden mee, maar gaven ook pro-actieve adviezen en constructieve feedback.

  • Standaardisatie van rapportagemodellen

Het opzetten van een standaardmodel voor rapporteren, gebaseerd op OGSM (Objectives, Goals, Strategies, Measures), was een belangrijk aspect van de samenwerking. Dit model zorgde voor eenduidigheid en consistentie in de stuurinformatie, wat bijdroeg aan betere besluitvorming.

  • Optimalisatie van UI/UX

McCoy heeft ook bijgedragen aan de optimalisatie van de gebruikerservaring en gebruikersinterface van de rapportages. Dit resulteerde in gebruiksvriendelijkere en rapporten voor de medewerkers van Alliander.

  • Kennisdeling en training

Door middel van storytelling trainingen en 1 op 1 mentoring vanuit McCoy op het gebied van SAP Analytics Cloud (SAC), werd er een cultuur van kennisdeling in de vakgroep bevorderd. Deze trainingen en 1 op 1 sessies hebben bijgedragen aan de professionalisering en groei van de vakgroep.

Wat hen dit opleverde

  • Stabiliteit en rust in de vakgroep Business Intelligence

  • Eenduidige visie met gestandaardiseerde werkwijzen

  • Een cultuur van kennisdeling in de vakgroep Business Intelligence 

  •  Verbeterde gebruikerservaring

  • Effectievere besluitvorming door betere stuurinformatie

Het succes van dit traject leidde ertoe dat Alliander ook een McTalent betrekt bij de transitie naar hun nieuwe dataplatform, nieuwe BI tooling en transitie naar S/4HANA. 

Jullie stuurinformatie ook op orde brengen?

Heeft jouw organisatie ook behoefte aan verbeterde stuurinformatie en een efficiënter rapportagesysteem? Ontdek hoe onze expertise en unieke aanpak jouw bedrijf kunnen transformeren. 

Voor meer informatie over deze succesvolle samenwerking neem dan contact op met Sander Huisman ,+31 613659792 of sander.huisman@mccoy-partners.com