Business process management met McCoy

Onze klant maakt als één van de weinige bedrijven ter wereld complexe machines waarmee microchips worden gemaakt. Ongeveer 85% van de chips in smartphones, computers, auto’s wordt gemaakt door de machines van deze klant. En de vraag naar microchips – en daarmee de vraag naar microchipmachines – wordt groter en groter. Meebewegen met de markt is daarom essentieel: zowel het tegemoetkomen van de grote vraag, als het inspelen op het veranderende karakter. Effectieve en efficiënte processen zijn daarin belangrijk. En laat dat nou net zijn waar McCoy goed in is. In het EASE-framework leggen we ondersteuning van architectuur- en procesbeschrijving vast. Het gevolg: inzicht in processen en mogelijkheid tot inspelen op veranderingen in de markt.

Klantinterview met Harold van Erve

De missie

Om veranderingen goed bij te houden en de impact op de business goed te bepalen, is een duidelijke digitale twin van je organisatie nodig. De klant wil graag de stap zetten naar één volledige architectuur-afdekking van de end-to-end processen, inclusief IT, data en strategie. Het doel? Het besluitvormingsproces rondom het opstellen van de change roadmap ondersteunen. Het creëeren van een fundament waarop besluiten genomen kunnen worden, geeft antwoord op de vragen:

  • Waar wil de organisatie naartoe en wat is de impact daarvan?

  • Wat betekent dat voor bedrijfsprocessen?

  • Wat zijn de gevolgen voor de mensen;

  • De applicaties;

  • De data? 

Waar kwam de vraag vandaan?

Na vele jaren ervaring met het vastleggen van architecturen en end-to-end processen, bleken bij de klant maatwerkoplossingen de innovatie te belemmeren. Dit heeft negatieve gevolgen voor flexibiliteit en zorgde voor afhankelijkheid van softwareleverancier. Verder waren architectuur en end-to-end processen niet alleen in ARIS maar ook in andere tooling vastgelegd. Kortom, er was content, alleen overzicht op deze content ontbrak.

Hoe wij dit samen bereikten

Terug naar de standaard, zowel in tooling als in het vastleggen van de architecturen en end-to-end processen. Dat was het doel. Hoe we dat doel bereikten? Het EASE-framework. Deze is gebaseerd op de wereldwijd geaccepteerde BPMN 2.0 en ArchiMate 3.0-standaarden, en kan worden geïntegreerd met het (bij de klant bekende) Software AG-platform ARIS. De vooraf gedefinieerde standaarden maken EASE laagdrempelig, en stellen de klant in staat architectuur en processen snel én geavanceerd vast te leggen en up-to-date te houden.

Wat hen dit opleverde  

Hierdoor beschikt de klant nu over een digitale tweeling, waarin zowel architectuur als end-to-end processen vastgelegd zijn. Het stelt de klant in staat wijzigingen snel door te voeren en bedrijfsprocessen vanuit een holistisch perspectief te benaderen. Oftewel: het biedt flexibiliteit en overzicht. Dat is de basis.

Verder is de manier van documenteren consistenter en maakt het kwaliteitsborging eenvoudiger. Daardoor kan de klant iedere verandering, én de daarbij horende impact op gebied van data/applicaties/strategie/processen/organisatie snel en gemakkelijk in kaart brengen.

Tot slot heeft het positieve gevolgen op medewerkers. Procesinformatie wordt namelijk niet alleen op een gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd aan de medewerkers – ze worden er ook echt onderdeel van. Online samenwerken aan proces- en architectuurinformatie houdt informatie altijd up-to-date en zijn verwachtingen helder. En dat komt de onboarding van nieuwe collega’s weer ten goede.

EASE biedt eenheid

Al met al zorgt EASE voor overzicht en flexibiliteit. Op basis van Archimate 3.0, TOGAF en BPMN 2.0 standaarden en voorgedefinieerde overzichten kan je direct aan de slag met de vastlegging. Er is weinig tijd nodig om te investeren in de tool zelf. Wij zien het liever als hulpmiddel, waarmee je volledig kan focussen op datgene wat voor jou relevant is. Alle informatie komt samen in één systeem, die je als één geheel uit naar je medewerkers. Alleen zó werk je effectief en efficiënt samen aan de toekomst van je bedrijf!