Eneco Fit-for-future met SAP Ariba en S/4HANA als hoofdrolspelers

Met als missie ´duurzame energie voor iedereen´ zet energiebedrijf Eneco koers richting een ambitieus doel: klimaatneutraal in 2035. Ze gaan voor een wereld waarin iedereen duurzamer kan wonen, werken en leven. Zo’n groot doel bereik je niet alleen. De samenwerking met partners, klanten en leveranciers vraagt om een IT-landschap die dit faciliteert. Daarom vervangt Eneco SAP ECC door S/4HANA, gecombineerd met SAP Ariba.

Waarom Eneco koos voor McCoy

Strategische doelstelling Eneco

  • Eneco ‘Fit for Future’ maken en faciliteren van internationale groei.

  • Versimpeling en integratie van de IT-infrastructuur zodat processen effectief en efficiënt lopen.

  • Empowerment van afdelingen door inzicht in en controle op eigen processen en KPI’s.

McCoy als partner

Eneco haalde al in de voorbereidingsfase in 2021 McCoy aan boord. Als adviespartner voor SAP Ariba ondersteunden we bij het ontwerp van de source-to-pay architectuur. Belangrijke redenen dat Eneco koos voor McCoy: onze pragmatische insteek, no-nonsense aanpak, een hoog kennisniveau en kritische blik op de inkoopafdeling.

Wat het project Eneco opleverde

  • Centrale ondersteuning en hoge gebruiksvriendelijkheid. Het versimpelde proces vraagt minimale inspanning van de ruim 1300 gebruikers. Ook hebben zij instructiemateriaal op maat ter beschikking via SAP Enable Now.

  • Transparantie en efficiëntie voor leveranciers. Content van leveranciers wordt aangeboden via standaard catalogi en zijn voor iedereen binnen Eneco toegankelijk. Alle leveranciers kunnen zelf hun masterdata onderhouden en via het SAP Business Netwerk hun leveringsstatus inzien. Contracten en relevante prijsinformatie zijn centraal beschikbaar binnen Eneco om correcte factuurafhandeling te ondersteunen.

  • Voor Inkoop. Een significante daling van operationele activiteiten bij inkopers geeft hun de ruimte om zich meer te richten op strategische zaken.

Hoe we dit samen bereikten

  • Stapsgewijze aanpak voor deelprocessen uit de inkoopcyclus. Dit hield het project behapbaar en zorgde dat we snelheid maakten.

  • Nauw contact met eindgebruikers. We toetsen ontwerpen in interactieve workshops, analyseerden user stories en faciliteerden demonstraties. Hierdoor sloten de requirements perfect aan op de behoeften van de (inkoop)organisatie.

  • Integrale benadering. We bekeken de deelprocessen vanuit het totaalplaatje en hebben onze workshops zo ingericht dat alle eindgebruikers met bijbehorende wensen en behoeften mee werden genomen in het veranderproces.