Nouryon evolueert naar onboarding 2.0 met McCoy

Nouryon is een wereldwijde speler in  chemie, in 2018 afgesplitst van Akzo Nobel en is met zo'n 10.000 medewerkers actief in 20 landen. McCoy is de gekozen implementatiepartner voor de implementatie van SuccessFactors. 

Strategische doelstellingen

Nouryon heeft besloten de transitie te maken van Onboarding 1.0 naar Onboarding 2.0 en deze global uit te rollen. Deze nieuwe SuccessFactors module heeft bijgedragen aan: 

  • Een verbeterslag op het HRIT-landschap en de algehele onboarding employee experience;

  • Digitaliseren en zo meer grip, inzicht en efficiency voor HR creëren op onboarding-processen wereldwijd;

  • Binnen 4 maanden een nieuw Onboarding-proces operationeel in 20 landen.

McCoy als partner 

Nouryon heeft gekozen voor McCoy doordat zij een sterke behoefte hadden aan een partner die hen kon adviseren op het gebied van Employee Experience en Data Driven HR.

Immers, het  neerzetten van een toekomst bestendig HRIS vraagt om het verkrijgen van inzicht zodat je weet waar en hoe je kunt gaan sturen, maar zorgt gelijktijdig voor het nodige advies met betrekking tot de gewenste Employee Experience. 

SAP-implementatie raakt IT én business.

Wat hen dit opleverde  

  • Een succesvolle go live in 4 maanden

  • Vergaande standaardisatie en bijbehorende efficiency van alle Onboarding-processen internationaal.

  • Integratie naar het bestaande SuccessFactors landschap

Hoe wij dit samen bereikten 

Enkele succesfactoren speelden een sleutelrol tijdens dit project:  

  • De sterke focus en aanpak van McCoy op het gebied van ‘people / experience’ maakte dit een succesvol project

  • Het projectplan werd internationaal opgezet met diverse wereldwijde workshops, allen (wegens COVID) online, maar door stakeholders meteen te betrekken creëer je early adoption van de nieuwe manier van werken. We daagden de business continu uit op nut en noodzaak van processen in relatie tot Best Practices en doelstelling om efficiënter te werken.

  • Commitment van Nouryon op resultaat en snelheid. Zij namen ook zelf de regie om deze implementatie te realiseren, een sterk projectteam aan de zijde van McCoy en Nouryon draagde bij aan de projectvoortgang.

  • Uitgangspunt: Employee Experience! Door aandacht te vestigen op het belang van hoe de processen worden ervaren en hoe je dit kan optimaliseren, creëer je echt impact.