Nouryon - SAP Ariba

Nouryon is een wereldwijde speler in essentiële chemie, in 2018 afgesplitst van Akzo Chemical. Bij een ambitieus bedrijf hoort een goed doordacht applicatie landschap en Nouryon heeft hiervoor SAP Ariba gekozen als het inkoopdomein voor de toekomst. Het oude SRM-landschap werd hiermee vervangen om zo de gebruikers ervaring te verbeteren, wendbaarder te zijn en diepgaandere samenwerking met leveranciers te realiseren.      

Waarom Nouryon koos voor McCoy  

Strategische doelstellingen 

 • De splisting van Akzo Chemical aangrijpen voor verbeterslag op het inkoopapplicatielandschap en ontwikkelen nieuwe inkoopvisie.  

 • Digitaliseren en zo meer grip, inzicht en efficiency voor inkoop creëren op sourcing-, contractmanagement en purchase-to-pay (P2P) processen.  

 • Binnen 6 maanden een nieuw P2P-systeem operationeel in 20 landen; door de splitsing waren oude systemen daarna niet meer beschikbaar en was dit een harde deadline.  

McCoy als Partner  

Nouryon koos voor McCoy vanwege onze ervaring met SAP Ariba projecten waar onder grote tijdsdruk een goed resultaat moet worden neergezet. We begeleidden een vergelijkbare go-live met succes voor onder andere Philips Lighting. Daarnaast was onze gecombineerde expertise van processen, systemen en verandermanagement waardevol voor Nouryon.

Wat hen dit opleverde  

 • Een succesvolle go live in recordtijd: binnen 6 maanden.  

 • Dat kwaliteit en snelheid hand in hand gingen bewijst de SAP Customer Success Award die we samen met Nouryon wonnen voor dit project.    

 • Vergaande standaardisatie en bijbehorende efficiency van alle sourcing-, contract- en P2P-processen: 

 • We zetten ruim 100 catalogi over naar Ariba en migreerden naar het Ariba Network voor een geïntegreerde afhandeling van het P2P- en sourcingproces.  

 • 20.000 toeleveranciers ontvangen inkooporders nu via dit netwerk. 

 • Ook integreerden we het Ariba Network met Vendor Invoice Management.   

 • Ariba Contract Management ging succesvol live tijdens de Corona crisis. Alle inkoopcontracten worden nu goedgekeurd, ondertekend en opgeslagen in 1 systeem.    

Hoe wij dit samen bereikten 

Drie succesfactoren speelden een sleutelrol tijdens dit project:  

 • Een sterke focus van ons op oplevering van een minimal viable product (MVP). De strakke deadline van Nouryon vroeg hierom. We daagden de business continu uit op nut en noodzaak van processen in relatie tot de deadline en doelstelling om efficiënter te werken.

 • Commitment van Nouryon op resultaat en snelheid. Zij namen ook zelf de regie om binnen de deadlines tot een MVP te komen.

 • Sterke focus op change management en een vaste change manager vanaf dag 1. Zij bracht via een change management tracker de potentiële knelpunten in kaart. Deze focus op ‘people’ naast het platform en de processen maakte deze record doorlooptijd mogelijk.