Royal FloraHolland - S/4HANA Finance

RFH is de grootste bloemenveiling ter wereld (coöperatie-structuur) die ruim 90% van de Nederlandse handel in snijbloemen en planten doet.

Waarom Royal FloraHolland koos voor McCoy  

Strategische doelstellingen 

 • De ambitie om tot de top-10 ‘Best in Finance’ te horen met de financiële processen. Door de snelle doorlooptijd van handel en grote volumes is een optimaal gestroomlijnd facturatieproces en 0% downtime essentieel. Ook wil RFH door Best In Finance te zijn financieel talent aantrekken.   

 • Kwalitatieve en tijdige financiële rapportages.  

 • Efficiënter werken door de hoeveelheid maatwerk in het bestaande landschap te verlagen.  

McCoy als partner 

RFH koos voor ons vanwege onze out-of-the-box implementatiestrategie: 

 • We adviseerden tegen de initiële gedachte van een upgrade van het huidige ERP-landschap in. In plaats daarvan stelden we een standaardintegratie voor vanuit S/4HANA naar de huidige facturatiestraat. Daarmee waren we maximaal risicomijdend en borgden we de cruciale voortgang van het kernproces facturatie.  

 • We adviseerden S/4HANA direct te implementeren op de cloud (Amazon Web Service – AWS). Dit maakt op termijn outsourcing naar een externe partij eenvoudiger.  

Daarnaast waardeerde RFH het feit dat ze bij McCoy alle kennis voor inkoop en finance onder een dak vonden.

Wat hen dit opleverde  

Met dit project won RFH de tweede prijs bij de SAP Quality Awards voor meest succesvolle implementaties. De resultaten waren er dan ook naar: 

 • ‘Maatwerk is fraude’, is inmiddels een gevleugelde uitspraak binnen RFH. We standaardiseerden de processen rigoureus waardoor RFH zich op andere dingen kan focussen en minder fte nodig heeft.  

 • Sterke verbetering van realtime inzicht in financiële resultaten door o.a. koppeling tussen facturatie en inkoop.  

 • Betere financiële planning en borging van de realisatie van de planning.

 • Een go-live binnen 6 maanden, inclusief jaarafsluiting die de nodige tijd vroeg.

 • 0% downtime van het kernproces in de eerste 3 jaar na oplevering.   

Hoe wij dit samen bereikten 

Twee succesfactoren waren cruciaal om de genoemde resultaten waar te maken: 

 • Elkaar positief-kritisch aanspreken in de tweewekelijkse stuurgroep meetings. Hierdoor hielden we grip op dit ingrijpende en grote project en zicht op de business doelstellingen waarvoor we dit project begonnen.

 • Mijden van maatwerk. We legden de focus op volledige standaardisatie, wat een grote bijdrage leverde aan beheersbaarheid van het opgeleverde resultaat. Programmeren in SAP is verleidelijk voor IT, maar onze consultants toetsten de relevantie hiervan steeds aan de business doelen.