Success Story Alliander: Master Data Governance (MDG)

Master Data Governance (MDG): Eén unieke plek voor kwalitatieve Masterdata

Data verspreid over verschillende systemen, handmatig werk, meerdere versies van dezelfde data: het blijft een uitdaging om de datakwaliteit goed te borgen. En helemaal wanneer je in een transitie zit van SAP ECC naar SAP S/4 HANA. Binnen het nieuwe ERP systeem wil je dan ook je datakwaliteit borgen. Het is dus ook niet vreemd dat onze klant Alliander een tool heeft gekozen die dit mogelijk maakt.

Waarom Alliander koos voor McCoy

McCoy en Alliander: twee bedrijven, een duurzame samenwerking en een gedeelde visie. Wij geloven in continuïteit en blijven daarom in beweging. Continuïteit betekent succes en een toekomstbestendige organisatie. En om dat succes te garanderen, startte Alliander met de overstap van SAP ECC naar SAP S/4 HANA. Een strategische zet, die ook vraagt om het borgen van kwalitatief goede data en één unieke plek voor deze data. Met het dataobject kostenplaats realiseerden wij al eerder een succesvol MDG-project voor Alliander, en nu gaan we verder voor het vastleggen van de business partner data.

De voordelen van MDG

Voor Alliander creëerden wij een unieke plek voor het beheer van de masterdata. Hiermee wordt de business partner data vanuit één punt beheerd en hoogwaardige datakwaliteit gewaarborgd. Samen met Avelon creëerden we dit met de SAP-module MDG op het nieuwe SAP S/4HANA platform. En dat sluit perfect aan op het complexe Alliander-landschap. MDG is van cruciaal belang voor de transitie van Alliander en bovendien een enabler voor grote programma’s als Fit4Future. MDG kan een invulling geven aan een van de strategische pijlers van Alliander. Data wordt steeds belangrijker en MDG helpt om deze vanaf een plek te beheren, beschikbaar te maken en synchroon te houden over alle systemen heen.

McCoy als partner

Het partnerschap tussen McCoy en Avelon stelde Alliander in staat de juiste combinatie van expertises te bundelen en MDG tot een succes te maken. Het partnerschap van McCoy en Alliander leidde de afgelopen jaren tot diverse succesvolle resultaten leidde. Aangevuld met de MDG-expertise vanuit Avelon leverden wij ook dit project succesvol op.

Wat hen dit opleverde

MDG zorgt ervoor dat Alliander een bron heeft waar de data eenvoudig beheerd en teruggevonden kan worden, en waar de datakwaliteit geborgd is. Dit geldt zowel voor de kostenplaatsdata als voor de business partner data. MDG zorgt ervoor dat de data synchroon blijft tussen het oude SAP ECC en het nieuwe SAP S/4HANA-systeem. De eerste release ging eind maart 2023 succesvol live en bevat een eenduidige afbeelding van een business partner, voor leveranciersdata.

Het team werkt ondertussen aan release 2. Hierin creëren we eveneens een eenduidige afbeelding van een business partner, maar dan ook voor klantdata. Dit betekent meer integratie met de klantprocessen, systemen zoals SAP ECC en ook indirect met SAP C/4. Daarnaast staan er ook nog andere dataobjecten op de roadmap, waaronder de artikelstamdata die in de toekomstige releases een plek krijgen binnen MDG.

Wil je meer weten hoe masterdata het verschil kan maken en hoe McCoy je daarbij kan helpen? Maak dan een afspraak met McCoy & Partners.