BLOGSUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Arjen van der Sluijs.

Bescherm je reputatie, beheer jouw afval

Afvalbeheer in SAP REA en SAP RDP

Afvalbeheer is belangrijker dan ooit. Zo werd een grote Franse zuivel- en voedselproducent aangeklaagd wegens het ontbreken van een strategie om hun gebruik van verpakkingsmateriaal te reduceren en te verduurzamen. Je zou kunnen zeggen dat alle publiciteit goede publiciteit is. Wij denken echter dat je als bedrijf liever goed nieuws deelt en positieve aandacht krijgt. In dit blog gaan we kort in op drie belangrijke elementen van Extended Producer Responsibility en Waste Management (afvalbeheer). Ook behandelen we geautomatiseerde IT-oplossingen om deze processen te stroomlijnen en inzicht te geven in business drivers om de processen te optimaliseren.

Bescherm je reputatie door de afval- en recyclestromen te beheren

Op het moment dat afvalbeheer niet op de juiste manier wordt uitgevoerd, is er een aanzienlijke kans op milieuschade, maar ook reputatieschade. Om deze risico’s te verkleinen, is het verstandig de afval- en recyclingstromen te beheersen voor een breed scala aan productgroepen. Je beschermt je merk en reputatie door het correct afvoeren en borgen van afval, zonder dat je het milieu belast of vervuild. Zorg dat je hierbij de rapportagerichtlijnen van EU en lokale overheden tegemoet komt.

Non-valuated activities?

Doorgaans zien we dat het jaarlijkse volume aan ingekochte recyclebare materialen (kunststoffen, karton, glas, aluminium, enz.) proportioneel wordt verdeeld over de bedrijfsonderdelen. Daarmee is er geen inzicht in hoe deze volumes of ratio's zich verhouden tot andere bedrijven in de markt. Zijn er lokale verschillen? Heeft een bepaalde productgroep een onevenredig groot aandeel heeft in het verbruik van recyclebare materialen? Dit blijft een mysterie.

Wet- en regelgeving zijn voortdurend in beweging. Elk land heeft eigen regels. En deze regels worden elk jaar strenger, waardoor de rapportages steeds meer details vereisen. Hoewel op Europees niveau wetgeving in ontwikkeling is om de rapportageverplichtingen te harmoniseren, is deze nog niet definitief.

Rapporteren wordt gezien als een administratieve last waar geen voordeel uit gehaald kan worden. In lean-terminologie is het een NVA. Een non-valuated activity, een activiteit die geen waarde toevoegt, maar wettelijk verplicht is.

Regenereren, recyclen, heroverwegen

Voor deze rapportages is het registeren van de afval- en recyclingstromen noodzakelijk. Zo voldoe je aan de wettelijke voorschriften. Maar al deze moeite voor slechts een rapportage voelt als tijdverspilling, toch? Waarom zou je deze data niet verder gebruiken? Je hebt tenslotte een gedetailleerd registratiesysteem per land en product opgesteld.

Haal winst uit data

Gebruik de data! Je hebt ze al voor het oprapen. SAP helpt de data te verzamelen en deze op een goede manier te presenteren. Heroverweeg je werkwijze met afval en recycling stromen met behulp van deze data. Kan je overstappen van plastic naar karton? Is biologisch afbreekbare kunststof een optie? Of recyclebare verpakkingen? Door deze nieuwe inzichten zie je per land of regio hoeveel verkocht is. Zo bepaal je makkelijk welke afval- en recyclestromen het grootst zijn. En door de processen in deze gebieden te optimaliseren, behaal je vervolgens de meeste winst.

Hoe ondersteunt SAP afvalbeheer?

Er wordt op een eenvoudige manier een verpakkingsstructuur gemaakt die lijkt op een Bill of Materials (BOM). De structuur van de verpakking is onder te verdelen in recyclebare fracties. In het voorbeeld in de afbeelding, zijn er verschillende fracties gebruikt: papier, glas, plastic en aluminium. Verschillende verpakkingen en verschillende facties kunnen worden toebedeeld aan verschillende producten, wat dit model zeer flexibel maakt.

Zodra de producten verkocht worden, wordt de eerder benoemde master data gebruikt om de fracties te vermenigvuldigen met het aantal verkochte producten. Het gevolg? Een nauwkeurige en diepgaande rapportage van het totaal aantal verkochte fracties per regio, in nader te definiëren parameters.

Kies de juiste afvalbeheer-tool

De bovenstaande afbeelding is gebaseerd op SAP Recycling Administration (REA). Deze "oude" module maakt deel uit van SAP EH&S in de vorige ECC opzet. Met de introductie van S/4HANA en het Business Technology platform (BTP) wordt er een nieuwe module beschikbaar gemaakt: SAP Responsible Design and Production (RDP).

Waar REA de fracties simpelweg vermenigvuldigt met het aantal verkochte goederen, biedt Responsible Design and Production meer geavanceerde toepassingen. RDP ondersteunt meer dan 600 lokale en regionale regel- en wetgevingen. SAP garandeert de nieuwe rapportagevereisten in hun BTP-tooling te updaten.

In bovenstaande tabel worden REA en RDP vergeleken. SAP RDP is de nieuwste en meest geavanceerde iteratie. Via BTP maakt deze verbinding met het S/4HANA- of ECC-systeem, gebruikt de data en zet deze om in rapportages. Ook interessant: er is een modelleergedeelte. RDP biedt de mogelijkheid om verschillende verpakkingstypes en recyclingpartners te vergelijken voor de meest kosteneffectieve en milieugunstige oplossing. Het meest optimale scenario, dus.

Conclusie

Bedrijven die goederen produceren en verkopen aan consumenten moeten de fracties van de recyclebare materialen die ze op de markt brengen rapporteren. Het verzamelen van deze gegevens is veel, en vaak handmatig, werk. SAP biedt tooling die deze last uit de organisatie haalt en meer voordelen terugbrengt.

Samengevat, met SAP REA of RDP breng je relevante stamgegevens, zoals artikelen, verpakkingen, fracties, single-use plastic en gerecycled plastic, in kaart door bestaande data te hergebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stuklijsten met verpakkingsgegevens. De SAP master data integreert met SAP SD pricing, SAP CO controlling (accruals) en FI finance.

De voordelen van SAP RDP op een rij

  • Je vermijdt handmatig werk, door bijvoorbeeld de integratie met SAP sales, purchasing en materials management.

  • Je voldoet aan wettelijke rapportageverplichtingen die regelmatig worden geüpdatet in SAP RDP en genereert de benodigde aangiftedocumenten.

  • Je wijst kosten eenvoudig toe aan productgroepen, landen en andere kostenplaatsen.

  • Je ontwerpt makkelijk nieuwe verpakkingstypes, en beoordeelt het effect op afval- en recyclestromen (RDP).

  • Je beheert afval- en recyclestromen voor een breed scala aan productgroepen.

  • Je beschermt je merk en reputatie.

  • Je beheert en ontwikkelt actief je processen richting CO2-neutraliteit.

Meer halen uit jouw afvalbeheer?

Nieuwsgierig naar hoe jij SAP RDP voor je afvalbeheer kunt laten werken? We denken graag met je mee. Neem contact op met Arjen van der Sluijs.