BLOGSUPPLY CHAIN MANAGEMENTSAP S/4 HANA
Kylian Swinkels

Bewaar het overzicht met Simplified Sourcing in S/4HANA

Hoofdpijndossier: zo zou je de sourcing logica in SAP ECC wel kunnen noemen. Source list, BOM, Routing, Selection Method, Routing Selection, Quota Arrangement Usage en nog meer van die termen zorgen ervoor dat je door de bomen het bos niet meer ziet. De sourcing logica in ECC is gebaseerd op zo veel verschillende attributen, dat het lastig te voorspellen is wat de output van je Material Requirements Planning wordt en de kans op invoerfouten op de loer ligt. Het zorgt ook nog eens voor vertraging in je planning run. SAP heeft de eerste stappen gezet om dit op te lossen in S/4 HANA met de Simplified Sourcing logica. Eindelijk rust in je hoofd..

Wat is Simplified Sourcing dan?

Simplified Sourcing is eigenlijk simpelweg de nieuwe manier van source assignment in SAP. Deze logica wordt zowel gebruikt in Material Requirements Planning als bij het handmatig creëren van purchase requisitions en planned orders.

Bij MRP zijn er enkele opeenvolgende stappen waarna de source moet worden bepaald. Dit gebeurt wanneer de benodigde hoeveelheden en datums bekend zijn. Om de source te bepalen, kijkt S/4  naar production versions als de enige source voor eigen productie en naar info records voor externe inkoop. Dit betekent dat de sourcelist niet langer nodig is om extern in te kopen.

Andere simplifications, zoals material master attributes en aanvullende customizing die niet langer nodig zijn, helpen de planning performance te verbeteren.

Hoe verschilt dit van de logica in ECC?

De eerste paar verschillen hebben we eigenlijk al besproken. Waar ECC een sourcelist nodig heeft voor externe inkoop, heeft S/4 dat niet. Waar in ECC een paar materiaal attributen en extra customizing nodig zijn voor de bronbepaling, heb je in S/4 alleen een production version of een inforecord nodig. Waar de bepaling van quota arrangements in ECC gebaseerd is op een materiaal attribuut, worden quota arrangements in S/4 altijd bepaald zonder enig extra onderhoud. Dit maakt het allemaal gemakkelijker en minder foutgevoelig in S/4.

De concrete wijzigingen zijn dat velden Selection method (MARC-ALTSL) en Quota arrangement usage (MARC-USEQU) niet meer nodig zijn in de source bepaling. Ook zijn de source list en Routing selection (T299X-ARBPA) niet meer nodig. De verschuiving van de oude logica in ECC naar de nieuwe logica in S/4 is te zien in onderstaande afbeelding.

Belangrijkste voordelen

Natuurlijk ben je benieuwd naar wat deze wijzigingen nu voor voordelen met zich meebrengen. Deze hebben we hier even op een rijtje gezet. Allereerst zorgt Simplified Sourcing voor minder tijdrovend masterdata-onderhoud dat ook resulteert in minder masterdata-fouten en uiteindelijk een betere output van je MRP. Verder resulteert dit in een betere prestatie van de planningsrun.

Tegelijkertijd biedt het gebruik van quota arrangements in plaats van de sourcelist meer flexibiliteit en benut het meer van de mogelijkheden die quota arrangements bieden, zoals het verdelen van hoeveelheden over meerdere leveranciers en de prioritering van deze leveranciers binnen de quota arrangement.

Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Kun je nog steeds prioriteiten stellen tussen leveranciers en kun je één leverancier als voorkeursleverancier instellen? Het antwoord is simpelweg ja.

Met simplified sourcing wordt de sourcelist overbodig. Elk info record kan een geldige leveringsbron zijn. En met quota arrangements kun je de verschillende leveranciers naar eigen behoeften prioriteren. We hebben meerdere scenario's getest voor het prioriteren van leveranciers met behulp van quota arrangements en ze werken zeer goed. De bevindingen van deze scenario’s zijn terug te zien in de tabel hieronder. Simplified Sourcing biedt dus de procesondersteuning die jouw bedrijf nodig heeft om het effectief sourcen van de benodigde materialen mogelijk te maken. 

Waarom Simplified Sourcing met McCoy?

Als vertrouwde SAP implementatiepartner hebben wij, als McCoy, al meerdere S/4 HANA implementaties succesvol afgerond. Hierbij hebben we het stuk Simplified Sourcing ook succesvol kunnen implementeren. Naast het succesvol implementeren van deze nieuwe, vereenvoudigde logica, zien wij er ook de meerwaarde van in voor bedrijven. Deze meerwaarde brengen wij graag onder in jouw organisatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden die Simplified Sourcing voor jouw bedrijf kan bieden? We gaan graag met je in gesprek. Neem contact op met Bart de Bijl

Think Sourcing, Think McCoy.