Tom van den Berg

Frank legt uit: Het Top 100 model van McCoy

Top 100 SAP consultant. Wat betekent dat?

McCoy streeft ernaar om met de top 100 SAP consultants systemen en processen bij haar klanten te vereenvoudigen. En klanten op deze wijze succesvoller te maken. Maar wat is dat, een top 100 SAP consultant? Wanneer ben ik dat? Of hoe kan ik dat worden?

In de afgelopen 25 jaar hebben we vanuit diverse rollen succesvolle en minder succesvolle SAP consultants mogen meemaken. Wat maakt het verschil? Waar kan een consultant zich in ontwikkelen en waarin nauwelijks? Naam voor naam zijn we door lijsten gegaan en hebben we de succesfactoren benoemd. Wat onderscheidt de besten van de goeden?

Allereerst gaat het om zichtbare houding en gedrag. Attitude noemen we dat in ons model. Daarnaast natuurlijk over inhoudelijke kennis op gebied van SAP, business processen en methodes. Dan onderscheiden consultants zich die boven de materie staan en goed kunnen communiceren. Zij stellen de juiste vragen, halen relevante feiten naar boven en delen hun conclusie met de klant. Succesvolle consultants nemen ook het voortouw. Ze zijn 'thought leaders' in hun domein. Niet alleen als visionair, maar ook als eigenaar, zodat zaken gerealiseerd worden. Als laatste zijn sociale vaardigheden van belang; succesvolle samenwerking, actief onderhouden van een kennis netwerk en het openstaan voor nieuwe zakelijk relaties. 

Aha, weer een model?! Ja. En nee. Het is een tastbaar model met diepgang, opgezet om praktisch toe te passen. Maar modellen en structuren zijn binnen McCoy niet leidend. Talent is dat wel. Door met iedere collega dieper in te gaan op de verschillende aspecten en deze te ontwikkelen, werken we aan de top 100 SAP consultants van de Benelux. Hoe dan? Bijvoorbeeld door inzet van ons learning platform dat we hiervoor hebben opgezet, de McAdemy. Door intensieve coaching. En door het bieden van mooie kansen om de juiste ervaring op te doen!

Wil je daar meer over weten? Bijvoorbeeld omdat jij wilt groeien als top 100 SAP consultant? Neem dan contact op met mij of ons via mccoy-partners.com