BLOGBUSINESS INTELLIGENCESAP S/4 HANA
Arie Heutmekers

Help, mijn dure BI-rapportages worden niet meer gebruikt!

Heeft U al eens gekeken naar het gebruik van uw BI-rapportages? Worden de rapporten, die vaak met veel moeite en geld zijn ontwikkeld, nog wel gebruikt? Wie gebruikt de corporate rapportages wèl en misschien nog wel belangrijker: wie gebruikt ze níet en waarom niet?  

Na afloop van een BI-project vertrekken onze consultants vaak weer naar andere klanten. Als ze na een tijdje weer terugkomen bij hun oude klant zien ze vaak dat de rapporten die ze in het verleden hebben gebouwd, niet of nauwelijks meer gebruikt worden. Soms gebeurt dit na go-live van hun project. Hoe komt dat?

ROI van BI projecten

De processen en organisatie van een bedrijf zijn voortdurend aan verandering onderhevig: processen veranderen, een nieuw management met een andere visie, nieuwe producten/leveranciers/ concurrenten/medewerkers, etc. 
Al deze veranderingen zorgen ervoor dat de rapportagebehoeftes voortdurend veranderen. Vaak is er echter geen tijd, resources of budget om de rapporten door IT te laten aanpassen.

Het gevolg hiervan is dat de medewerkers toch weer terugvallen op hun eigen analyses, vaak gemaakt in Excel: Corporate IT-rapportages worden dan al snel minder of alleen gebruikt om data te downloaden.
Dit is een van de belangrijkste oorzaken waarom de ROI van een BI-project vaak laag is.

Reporting as a Service

McCoy & Partners heeft een oplossing voor dit probleem: Reporting as a Service (RaaS)!
Met RaaS zorgen we ervoor dat de rapportages up-to-date blijven.

Maandelijks monitoren we het gebruik van de rapportages en bespreken dit met de klant: zien we het gebruik afnemen, dan gaan we uitzoeken waarom dat zo is.
We gaan in gesprek met key-users om te kijken of het rapport nog up-to-date is en of er wellicht informatie ontbreekt, waardoor het rapport minder relevant is.

Waarom gebruikt Jan het rapport wel en Judith niet, terwijl ze wel tot dezelfde afdeling behoren? Ook dit wordt besproken met RaaS! De nieuwe medewerker die vorige maand begonnen is, geven we een training, zodat hij/zij ook met de rapportages overweg kan.

Maar RaaS gaat nog verder. Voor een vast bedrag per maand ontzorgen we de klant volledig op het gebied van BI: Nieuwe medewerkers worden opgeleid en voorzien van een account, data loads worden gemonitord en bij een product-upgrade zorgen we ervoor dat de rapportages blijven werken.

Multidisciplinaire teams

De laatste jaren groeit de BI-wereld hard. Er komt steeds meer data beschikbaar en steeds meer bedrijven zien data als (onderdeel van) een product. Data science, Machine learning en Artificial Intelligence worden de komende jaren steeds belangrijker.
De BI-wereld is zo divers geworden, dat je onmogelijk kunt verwachten dat één of een paar personen kennis hebben van al deze ontwikkelingen.
Een modern BI-team bestaat uit mensen met ieder hun eigen kennisgebied, die met elkaar samenwerken.

Grote multinationals hebben vaak het budget om zulke multidisciplinaire teams op te richten, maar kleinere bedrijven komen al snel in de problemen.
Niet alleen is het lastig om de juiste mensen te vinden en te behouden in de huidige arbeidsmarkt, ook komt het vaak voor dat er niet genoeg werk is om bijvoorbeeld een Data Scientist of een Business Analist full-time in dienst te nemen.
Ons RaaS-team bestaat uit verschillende consultants met diverse expertises, die werkzaamheden verrichten voor verschillende klanten. Indien er gedurende een bepaalde periode behoefte is aan een specifieke expert, dan kan die vaak worden ingezet als onderdeel van het RaaS contract.  

Time-to-market

Onderdeel van onze RaaS propositie zijn ook een groot aantal standaard rapporten en dashboards die we in de loop der tijd hebben ontwikkeld op basis van best practices. Hierdoor is de time-to-market van deze rapportages heel laag.  

De klant kan heel snel rapporteren over de belangrijkste business standaard KPI’s, zonder dat ze daarvoor een tijdrovend en duur BI-project moeten starten.

Indien gewenst, kunnen onze standaard KPI’s  en rapportages worden aangepast of uitgebreid.

Beyond Analytics

Maak je gebruik van een S4/HANA systeem of ben je van plan om binnenkort de overstap te maken naar S4/HANA, dan is onze Beyond Analytics propositie zeker interessant.
Beyond Analytics bestaat uit een uitgebreid (embedded) real-time datamodel, gebouwd op S4/HANA met een groot aantal standaardrapportages en dashboards op het gebied van o.a.

  • Finance

  • Sales

  • Voorraad

  • Inkoop

  • Productie.

De implementatie van Beyond Analytics neemt slechts een paar weken in beslag. Een apart data warehouse is vaak zelfs niet meer nodig!

Met Beyond Analytics bespaar je dus zowel tijd als geld op je S4 Hana rapportages.

In onze volgende blog zullen we hier dieper op ingaan. Beyond Analytics kan zowel los of als onderdeel van RaaS worden aangekocht, waardoor de investering over meerdere maanden/jaren kan worden verdeeld. 

Let’s Connect!

Wil je nog meer weten over RaaS? Of zie jij dit als jouw toekomstige hobby en wil je het daar met ons even over hebben? Neem dan contact op met Roel van Bommel (06-22698392) of Joury Jonkergouw (06-82622361)