NEWSHR-XPERIENCESAP SUCCESSFACTORS
McCoy

HR-Xperience: HR Transformatie en Employee Experience bij McCoy

"Welkom bij McCoy"

Zo startte ik onlangs bij McCoy & Partners - inclusief een leuke videoclip! - om mede invulling te geven aan de HR Xperience propositie, als HR Transformation Lead en SAP SuccessFactors Consultant. Wij vinden dat HR anders kan worden ingericht. Nog beter gezegd: Het moet anders! 

HR Transformation & Employee Experience

De afgelopen jaren ben ik veel werknemers én managers tegengekomen die de HR processen en bijbehorende activiteiten regelmatig ervaren als te complex en niet transparant. Oftewel, de klant van HR ervaart niet altijd wat de toegevoegde waarde van HR is gerelateerd aan de organisatorische prestaties. Hier is al jaren veel om te doen, maar dit blijft een actueel onderwerp en zal dat ook in de toekomst zijn.
Het wordt nu echt tijd om - met elkaar – HR Transformaties passend in te zetten, middels een heldere aanpak en daarbij ook nadrukkelijker in te zetten op de ervaringen van de verschillende stakeholders. Dus naast de HR Transformatie – veelal gefaciliteerd vanuit een SAP SuccessFactors implementatie – hebben wij bij McCoy ook een sterke focus op Experience Management. Daarbij richten we ons op de medewerker, de manager, maar ook op andere doelgroepen.

Cruciaal uitgangspunt bij een HR Transformatie is dat HR behoort te starten met een outside-in perspectief. Context is hierbij de sleutel. Wat wil de business bereiken? Waarmee worden medewerkers én managers echt geholpen, zodat zij nog beter kunnen presteren? En hoe kan HR daar aan bijdragen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat organisaties de neiging hebben om bijvoorbeeld workflows rondom ESS/MSS processen dusdanig complex te maken, waardoor de doorlooptijd van processen substantieel toeneemt. Een ander voorbeeld is dat HR kansen laat liggen door slechts beperkt de verbinding op te zoeken met kandidaten, new joiners en leavers.

Om dit soort vraagstukken en implementaties van HRIT systemen vanuit organisaties te begeleiden, heeft McCoy daarom het Workforce Management Model™ ontwikkeld wat de gehele Employee Lifecycle omvat. In latere blogs wordt dieper op dit model ingegaan.

Simply McCoy

In mijn eerste weken bij McCoy & Partners heb ik veel ruimte gekregen om te ondernemen, waarbij de platte organisatiestructuur mensen in staat stelt om laagdrempelig met elkaar in contact te komen. Hierdoor zijn we in staat om voortdurend met en van elkaar te leren, en onze expertises te integreren voor onze klanten.

Benieuwd hoe je HR Transformatie passend inzet? Ik wil er graag met je over sparren dus neem gerust contact op via Rick.Daams@mccoy-partners.com 

 

Think HR, Think McCoy
Kijk op: werkenbijmccoy.nl