BLOGSAP ANALYTICS CLOUD
Dieter Coppelmans

Implementatie van het Service Order Dashboard in 3 stappen

Implementatie van het Service Order Dashboard in 3 stappen

In eerdere blogs hebben we besproken wat de uitdagingen zijn binnen het Service Order Proces en hoe het dashboard kan helpen bij procesverbetering. In deze blog leggen we uit hoe McCoy het Service Order Dashboard kan implementeren in drie stappen. 

Stap 1: Start Simpel

Om het service order proces in uw organisatie te verbeteren, is het belangrijk om eerst inzichtelijk te krijgen hoe het huidige proces loopt. Stap 1 is daarom Start simpel. McCoy heeft hiervoor een plug-and-play dashboard ontwikkeld met generieke KPI’s.

Stap 2: Zoom in 

Het inzicht uit stap 1 biedt de basis om in te zoomen op bottlenecks in het service order proces. In deze tweede stap van de oplossing wordt ingezoomd op verschillende probleemgebieden. Er kunnen bedrijfsspecifieke KPI’s geselecteerd worden van de McCoy picklist. 

Stap 3: Monitor and Improve

Nadat de bottlenecks zijn geïdentificeerd en oplossingen zijn doorgevoerd, is het zaak om verbeteringen te beleggen in de organisatie en continu te monitoren. Op basis van de specifieke behoeften van de klant kan het Service Order dashboard op maat gemaakt worden voor uw bedrijf!

Het Service Order Dashboard is gemaakt in SAP Analytics Cloud (SAC). Onderstaande geeft de architectuur weer hoe SAC geïmplementeerd kan worden met de backend bij een klant.

In stap 1 starten we met de pilot fase waarin we de klant direct inzicht in het service order proces geven. Dit zijn de level 1 KPI’s in het dashboard (zie eerdere blogs of Webinar voor meer informatie over deze KPI’s). Hierbij kunnen we verschillende flat-files downloaden uit de backend en uploaden in SAC. Voordeel van het uploaden van flat-files is dat het direct te implementeren is en geschikt voor een proof of concept fase. Indien gewenst kan de data anoniem gemaakt worden. Na het laden van de files is er direct inzicht in het service proces middels generieke KPI’s die McCoy, op basis van ervaring, heeft ontwikkeld. Met het resultaat gaan we met de klant in gesprek voor een niveau dieper. 

In stap 2 kan de klant kiezen uit een aantal bedrijfsspecifieke KPI’s van de McCoy picklist. In deze stap gaan we ook kijken of we een connectie kunnen maken met een backend. Er kan een connectie gemaakt worden met de data source (bijvoorbeeld SAP S/4HANA) en SAC via SAP HANA datawarehouse en SDA middleware. Voordeel is dat dit gemakkelijk te implementeren is en er een live of real time connectie is met de backend. Een andere mogelijkheid is om een connectie te maken via ABAP CDS views. Voordeel is dat er geen HANA licentie nodig is. Nadeel is dat dit complexer is om op te zetten. 

In stap 3 tevens de laatste stap zullen we samen met de klant de output continue monitoren, target definiëren en procesverbeteringen aanbrengen binnen het serviceproces. Het dashboard kan gemaakt worden op basis van behoeften van de klant. Een betrouwbare, tijd -en kostenbesparende oplossing voor het inzichtelijk maken en verbeteren van uw service order proces, dat is het Service Order dashboard van McCoy.

Wilt u eens vrijblijvend praten over het service order proces binnen uw organisatie? Wij komen graag bij u langs en u bent uiteraard van harte welkom op één van onze locaties in Nederland. Neem hiervoor contact op met Jan Laros 
Jan.Laros@mccoy-partners.com | +31 6 23 19 51 53

Think Service Order Dashboard, Think McCoy