BLOG
Cecille van Unen

Mentale pijn is fijn

Mentale pijn is fijn, zeg ik graag tegen de professionals die ik coach. Het betekent dat je aan het ontwikkelen bent.
Ik coach McCoyans door hen op scherp te zetten, waardoor hun perspectief op hun vraagstuk kantelt. Als zij niet denken ‘verdorie wat gebeurt hier’, vindt geen groei plaats.

Ik begeleid regelmatig jonge McCoyans. Ze zijn energiek, ambitieus en staan aan de start van grote stappen in zowel hun werkende als privéleven. Dat brengt onder meer een worsteling met de balans met zich mee. Zo herinner ik me iemand die geregeld voor een opdrachtgever reisde en voor projecten in het buitenland zat, waardoor zijn privéleven er in die periode onder leed. McCoy wilde hem hierbij ondersteunen en bood een coachtraject aan om de balans weer terug te vinden. Of die collega die net een stap naar manager had gemaakt en die meer ‘podium’ moest nemen. Ook coachte ik iemand die graag een nieuwe Business Unit wilde opstarten binnen McCoy. Zijn uitdaging was uitzoeken wat ervoor nodig is om ‘manager’ te zijn.

Ik vind het opmerkelijk hoe McCoyans zich open durven stellen om met dit soort vraagstukken aan de slag te gaan. Daarvoor verdient het MT veel credits. Omdat zij zich kwetsbaar opstellen, durven hun collega’s dat ook makkelijker. Ze geven het goede voorbeeld dat fouten maken oké is en dat leren en ontwikkelen leuk is. Ik heb honderden organisaties van binnen gezien in mijn loopbaan als coach. McCoy hoort absoluut bij de top-3 als je het hebt over goed werkgeverschap.

Johan Baken