BLOGBUSINESS INTELLIGENCE
Wessel Verheijen

Microsoft en SAP samen voor je laten werken

Gebruik deze 3 tips voor HANA Calculation Views in Power BI

Dagen bezig om dat ene dashboard volledig naar jouw hand te zetten? Niet nodig, want Microsoft Power BI biedt jouw gebruikers de mogelijkheid om met het gemak van het Microsoft Office 365 landschap aansprekende en interactieve dashboards en rapportages op te tuigen. Ja, Power BI is geen-SAP tool, maar werkt desondanks prachtig samen met jouw nieuwste SAP S/4HANA systeem. McCoy helpt je met behulp van deze blog snel over de eerste drempels heen.

Tip 1. Verbinden met HANA Calculation views

Deze ligt misschien wat voor de hand, maar zonder een dataconnectie kunnen we niet van start. Om via Power BI te verbinden met SAP HANA moet de SAP HANA ODBC driver op de PC van iedere gebruiker geinstalleerd zijn. Daarna kun je een connectie maken met de HANA database.
Tip: bekijk de blog Connecting non-SAP tools on SAP HANA and SAP BW om bij de hand genomen te worden bij het verbinden.

Tip 2. Haal sleutels en teksten in de juiste taal op

In de veldlijst van de calculation view worden standaard de teksten van velden opgehaald. Mogelijk komen de teksten niet naar voren als verwacht. De Power BI – SAP HANA connectie is standaard ingesteld op Engels. Wanneer er in jouw SAP systeem Nederlandse teksten worden gebruikt in plaats van Engelse, worden niet de juiste teksten weergegeven.
Tip: Voeg een parameter toe waarmee je de taalkeuze overschrijft. Dit doe je in de HANA User waarmee de connectie is opgezet.

Maak hierna een keuze uit de velden die nodig zijn voor het rapport. Op een later moment kunnen nog velden worden toegevoegd of weggelaten via de stap ‘toegevoegde items’ in de query editor.

Bonus: Heb je naast de tekst ook de sleutel van het veld nodig? Voeg dan een aangepaste kolom toe in Power Query met deze formule:

Cube.AttributeMemberId( veldnaam )

Tip 3. Zet de hiërarchie om

SAP maakt onderscheid tussen Level Based hiërarchieën en Parent-Child hiërarchieën. Power BI kan enkel omgaan met Level Based hiërarchieën.
tip: Zet de Parent-Child hiërarchie om naar een Level-Based hiërarchie.

Een Level-Based hiërarchie ordent de leden van een dimensie in niveaus, zoals Regio, Land en Stad.

Een Parent-Child hiërarchie ordent de leden van een dimensie in een set bovenliggende-onderliggende relaties.

Tip: Wanneer je voor een bepaalde hiërarchie alleen een Parent Child hiërarchie beschikbaar hebt, kun je die als volgt omzetten.

Voorwaarde voor deze oplossing is dat HANA als relationele bron is gebruikt, zodat je DAX-kolommen kan gebruiken.

Stap 1. Maak een nieuwe kolom met de PATH-functie.

path = PATH(Child, Parent)Stap 2. Voeg per niveau van de hiërarchie een kolom met de volgende DAX-code toe.

X staat voor het nummer van het niveau in de hiërarchie.

Level X =
VAR levelid = X
VAR pathlevel = PATHITEM(path, levelid, TEXT)
RETURN
IF(pathlevel = "", BLANK(), pathlevel)

Stap 3. Gebruik de kolommen Level 1, Level 2 en Level 3 onder elkaar in je Power BI rapport om het als hiërarchie weer te geven.

Super! Met deze 3 tips ben je snel over de eerste drempels heen in het gebruik met HANA Calculation Views en kun je aan de slag met het bouwen van je rapport

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je SAP BW of SAP HANA gebruikt in combinatie met Microsoft Power BI of andere niet-SAP front-end tools? Neem dan contact op met Roel Van Bommel (06-226938392).

 

 

Ook aan de slag met Embedded Analytics in SAP Fiori?

We helpen je graag op weg! Download hier de whitepaper

Ben jij al een Friend of McCoy?

Als innovatiepartner willen wij graag blijven inspireren. Daarom delen wij graag onze meest relevante content, evenementen, webinars en andere waardevolle updates met jou.