McCoy

Optimale business planning is veel meer dan een technische oplossing

Meer omzet, lagere voorraad, betere servicelevels, efficiënter werken en keuzes maken op basis van de juiste en altijd beschikbare data. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Of is het toch dichterbij dan iedereen denkt? Dit alles valt of staat met juiste planning en dus met een goed lopend S&OP proces (Sales & Operations Planning). Vrijwel iedereen ziet het nut van een goed lopend S&OP proces in, maar toch blijkt de invoering vaak een lastige taak. S&OP wordt weleens ten onrechte beschouwd als het implementeren van een softwareoplossing en daarmee als het voorzien van informatie binnen een bedrijf en tussen de verschillende afdelingen. S&OP is eigenlijk ook slechts een eerste fase in een groeipad naar ketenintegratie en dus integrale bedrijfsplanning.  Het ‘nieuwe’ planningsplatform van SAP genaamd SAP IBP (Integrated Business Planning) helpt en maakt het mogelijk om deze doelstellingen te bereiken.

 

De eerste stap

IBP is veel meer dan alleen een technische oplossing, het gaat om het bereiken van proces en ketenintegratie en het maken van de juiste keuzes op basis van betrouwbare informatie. Het maandelijks doorlopen van een gestructureerd proces dat over de verschillende afdelingen en functies loopt. Een proces gedreven door de mens en leadership in plaats van door supply chain of sales. Gartner heeft een model waarin de volwassenheid van S&OP kan worden gemeten aan de hand van 5 stages. Het uiteindelijke maximaal haalbare is stage 5, bedrijven dirigeren hier hun bedrijfsvoering op basis van winstgevendheid en maximale klanttevredenheid. Om te groeien naar stage 3, en vervolgens verder, is het gebruik van de juiste technologie een must en zelfs vereist. 

 

Het onderstaande schema toont de stages waar IBP een belangrijke rol zal spelen en de vertaling naar het doel en de mindset volgens Gartner. Het behalen van stage 5 is maar voor weinig bedrijven weggelegd, denk hierbij aan bedrijven als Apple of Coca-Cola die vergevorderd zijn in hun S&OP processen. De eerste stap zal altijd het bereiken van stage 3 zijn, dit vertaalt zich naar een goed werkend S&OP proces waar demand en supply op elkaar worden afgestemd. Vervolgens zal er een iteratief pad zijn om te groeien naar een volledig demand driven supply chain met focus op de klant en het behalen van maximale winstgevendheid en minimaliseren van de kosten.

 

 

Het blijft mensenwerk

Uiteindelijk blijft logistiek natuurlijk mensenwerk: het maken van de juiste beslissingen en het samenspel tussen verschillende afdelingen en belangen. SAP IBP brengt vooral structuur aan dat zal dienen aan de optimalisatie van het proces. Het is niet de oplossing van alle problemen, maar helpt deze wel snel te identificeren en de juiste beslissingen te nemen. Neem alleen al als voorbeeld de “What-if” functionaliteit van IBP, deze functionaliteit kan snel het resultaat van de te maken keuzes en scenario’s doorrekenen en opslaan. Door combinatie van de volumes en financiële data kan tijdens iedere meeting snel de juiste keuze worden gemaakt op basis van gevalideerde data en het vergelijk van de mogelijke scenario’s.

Hoe pak je dit aan?

In onze aanpak en visie zullen wij op basis van de huidige volwassenheid en complexiteit van de supply chain een haalbaar doel stellen en deze gezamenlijk en iteratief gaan bereiken. Ook willen wij doelstellingen meetbaar maken en opvolgen tijdens en na de invoering van IBP. Op deze wijze kunnen wij de toegevoegde waarde van het project inzichtelijk maken en voorafgaand aan een project al duidelijk maken waar de ‘Return of Investment’ voor IBP ligt. 

 

Dit alles en nog veel meer is onderdeel van ons Intelligent Planning concept. Ook benieuwd waar uw bedrijf momenteel staat volgens het concept van Gartner en wilt u weten waar de toegevoegde waarde van SAP IBP ligt voor uw bedrijf. Neem dan contact op en wij komen graag langs om te luisteren naar uw verhaal. 

Voor McCoy NL, contact Bart & Jeroen