Jeroen Seuntiens

Proactief beheer, het kan echt!

McCoy biedt meer. Meer dan alleen een technisch kunstje, wat men dan een ‘oplossing’ noemt. Wij bieden More than IT. Dat wil zeggen dat we redeneren vanuit waarde. Waarde die onze klanten uit hun IT investering willen halen. Moeten halen wat ons betreft. 
Vandaar dat we een volledig andere visie hebben op klassiek SAP beheer. Voor ons begint de reis van het realiseren van de waarde van je SAP investering pas echt na de Go-Live. En moet je dus niet in onze ogen je beheer als een noodzakelijk kwaad zien en low cost inkopen. Wij zien de wisselwerking van een project met de fase erna. Die wij dan ook liever Value Based Support noemen. Een mooi voorbeeld hiervan kun je hieronder lezen. Onze collega Theo gaat op bezoek bij een van onze beheer klanten voor een vraagstuk. En kijkt breder dan dat waardoor er voor de klant een prachtige opportunity ontstaat om een belangrijk proces te automatiseren en daarmee te versimpelen…..

Upgrade naar ECC systeem

Ik was recent bij een van onze beheer klanten, om te praten over een change die men wilde. Men heeft nu één bedrijfsnummer in Nederland en een aantal buitenlandse dochters die nog niet op het ECC systeem zitten. Omdat het huidige legacy systeem geüpgraded moet worden was dat een goed moment om te kijken of dit systeem toch niet door SAP ECC vervangen kan worden voor die landen (o.a. Mexico, India en Turkije). In 2 sessies zijn we daar door de financiële en logistieke processen gegaan en wat er in die landen nog allemaal aan additionele lokalisering beschikbaar is van SAP. Naast de uitgebreide documentatie van SAP, konden we zelf ook putten uit onze ervaring bij onze multinationale klanten.

Van inkoop naar verkoop

Een van de verbeter punten die we naar voren brachten is hoe de klant gebruik kan maken van automatisering binnen SAP om inkoopopdrachten om te zetten in verkoop orders, verkoop facturen naar inkoop facturen, allemaal o.b.v. standaard SAP via ALE. Dit maakt het proces van order verwerking, inter-company afstemming van debiteuren en crediteuren veel makkelijker. Dat is niet alleen een finance feest, maar ook logistiek wordt de afstemming veel makkelijker. Het was geen onderdeel van de originele scope discussie, maar dit is wel iets wat je bij klanten met meerdere entiteiten als een vaak genoemd ‘pijnpunt’ tegenkomt. Dus pak je zoiets bij de bron aan en zorgt ervoor dat dat meteen netjes wordt ingericht. 

De klant was er erg tevreden mee. En wij dus ook. Want daar doen we het voor! Een mooi praktijkvoorbeeld van de ‘More than IT’ aanpak door McCoy.