BLOGSUPPLY CHAIN MANAGEMENTSAP S/4 HANA
Kylian Swinkels

Real-time inzicht in je Order Fulfilment

Inzicht in status en leverdata binnen je volledige Supply Chain

Het Order fulfilment dashboard van McCoy geeft u deze mogelijkheid. Het dashboard onderdeel van de McCoy Intelligent Operations oplossing geeft nieuwe mogelijkheden die niet standaard beschikbaar zijn in S/4HANA. In dit blog bespreken we dit in meer detail.

De situatie van iedere dag

Je kent het wel: een nieuwe klant klopt bij je aan en je bent in staat om de gewenste leverdatum van de gevraagde producten te halen. Een optimale kans om een nieuwe klant binnen te slepen! Je bevestigt de gevraagde leverdatum conform verwachting.

Maar dan begint het: plotseling staat de leverdatum onder druk en gaat SAP reschedulen. Hierdoor ontstaat het risico dat je eerste levering aan een nieuwe klant direct een vertraging heeft. Je moet op zoek naar de oorzaak en een oplossing. Je hebt alleen geen idee hoe en waar de vertraging is ontstaan. Een lastige klus als je niet binnen één app alle informatie ter beschikking hebt en pro-actief kunt kijken naar oplossingen! Wat nu?

Binnen je Supply Chain heb je behoefte aan inzicht in de leverdata door de keten heen, van inkoop voor productie tot en met levering aan de klant. Een vertraging in het begin van je keten kan grote gevolgen hebben aan het einde van je keten. Met het juiste inzicht kom je vroegtijdig achter vertragingen en diens oorzaak zodat je hier tijdig op kunt acteren.

Een voorbeeld van een situatie die vaak voorkomt:

  • De levering van grondstoffen/componenten voor productie heeft vertraging;

  • Het product wordt later dan gepland op voorraad geboekt op de productielocatie;

  • De levering van productielocatie naar leveringslocatie is vertraagd;

  • De oorspronkelijk bevestigde leverdatum aan de klant is verstreken maar niemand was vooraf geïnformeerd;

  • Het gevolg: De klant krijgt zijn goederen later dan afgesproken, wordt niet pro-actief geïnformeerd en komt vervolgens zelf in de problemen omdat hij zijn afspraken naar zijn klant niet kan nakomen.

Zo zijn er talloze voorbeelden van soortgelijke situaties waarbij je niet meer de juiste service aan je klant kunt verlenen doordat er ergens in je supply chain vertraging optreedt. Als je geen inzicht in bovenstaande situatie hebt, ontstaat er onrust in je keten waardoor je je afspraken niet meer kunt nakomen.

Het inzicht dat je krijgt met een order fulfilment dashboard kan de rust laten wederkeren. Hoe dit in zijn werk gaat leggen we uit in deze blog.

Wat is er standaard beschikbaar in S/4HANA?

De standaardoplossing die S/4HANA biedt binnen de al ontwikkelde applicaties in Fiori, zoals de Sales Order Fulfilment Issues app, geven inzicht in de issues in supply en delivery. S/4HANA kent hierin echter wel een aantal aandachtspunten. Bijvoorbeeld: een bevestiging op een inkooporder die wel doorgerekend wordt, maar een aangemaakte inbound delivery op de inkooporder niet. Bovendien kijkt S/4HANA niet standaard naar andere mogelijkheden van supply, zoals het gebruik van beschikbare voorraad in alternatieve plants. Het systeem verschaft dus inzicht, maar niet in alle gevallen.

McCoy’s Order Fulfilment dashboard

Om nog meer inzicht in de keten te krijgen heeft McCoy het Order Fulfilment Dashboard ontwikkeld in Embedded Analytics en SAP Analytics Cloud (SAC). Door middel van het combineren van verschillende databronnen bieden wij een uniek dashboard dat inzicht geeft in de wijzigingen van geplande of bevestigde leverdata door je gehele keten waarop geacteerd kan worden. Hierbij wordt bijvoorbeeld niet alleen rekening gehouden met de bevestigde datum van de leverancier, maar ook met de datum van de inbound delivery. Hierdoor ontstaat een beter totaalbeeld van de leverdata door je volledige supply chain.

Per fase waarin de producten op jouw verkooporder zich bevinden geeft het dashboard het juiste inzicht per sales order, sales order item of schedule line. De fases kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Een openstaande aanvraag tot bestellen;

  • Een geplaatste inkooporder bij de leverancier;

  • Een inbound delivery van de inkooporder op de vestiging van levering.

Het dashboard geeft per fase het juiste inzicht voor operationele opvolging. Dit dashboard kan worden gebruikt door de order fulfilment afdeling, customer service en supply chain planning.

Een bron van informatie voor management

Buiten de operationele bruikbaarheid van het dashboard geeft het ook op managementniveau veel inzicht in de leverbetrouwbaarheid richting je klant. Zo is middels standaard staafdiagrammen in te zien hoeveel sales orders, sales order lines of schedule lines vertraagd geleverd zullen worden aan je klant. Deze informatie kan bijvoorbeeld als input dienen voor het berekenen van KPI’s en het hernieuwen van afspraken binnen je supply chain. Zowel intern als met je supply chain partners.

Toegang via SAP Analytics cloud of Embedded Analytics

Het McCoy Order Fulfilment Dashboard kan binnen iedere Embedded Analytics omgeving geïmplementeerd worden. Tevens kunnen de databronnen ook gebruikt worden in een interactief dashboard binnen SAP Analytics Cloud. Door het combineren van verschillende standaard SAP databronnen geeft het dashboard inzicht in de wijzigingen van geplande of bevestigde leverdata door de gehele keten.

Van maakindustrie tot higher education

Je vraagt je wellicht af: is zo’n dashboard voor mijn bedrijf ook bruikbaar? Het antwoord is een volmondig ja voor iedere industrie. In de maakindustrie heb je vaak met lange en complexe supply chain ketens te maken waardoor inzicht in die keten van essentieel belang is. Bij higher education heb je tevens te maken met leveringen naar je klanten (studenten) die op tijd moeten zijn. Omdat in higher education het meeste berust op strakke deadlines, is het hier ook essentieel dat leveringen op tijd zijn. Heb je een wholesale business, dan heb je vaak een groot assortiment met veel openstaande orders. Hierdoor wordt het lastig om zonder een alomvattend dashboard door de bomen het bos nog te zien.

Kortom: iedere industrie heeft zo zijn eigen complexiteit, maar het order fulfilment dashboard kan met kleine aanpassingen overal ingezet worden.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar ons Order Fulfilment dasboard of naar de andere mogelijkheden die McCoy kan bieden op het gebied van inzicht in je Supply Chain, Embedded Analytics of SAP Analytics Cloud. Neem dan contact op met Bart de Bijl: bart.de.bijl@mccoy-partners.com