BLOGPROCUREMENTSAP ARIBA
Ronald Versteijnen

Realiseer ESG- en duurzaamheidsdoelstellingen met inkoop

ESG (Environment Social Governance) en duurzaamheid staan tegenwoordig bij de meeste organisaties bovenaan de agenda en zullen daar niet snel verdwijnen. Ze zijn namelijk verbonden met verschillende bedrijfsactiviteiten. De keuze om samen te werken met geselecteerde leveranciers en het gedrag van deze leveranciers beïnvloeden de algehele ESG-duurzaamheidsprestaties van organisaties. Daarom speelt inkoop een cruciale rol bij het nakomen van verplichtingen en doelstellingen in dit domein.

Het is de rol van inkoop om ervoor te zorgen dat gecontracteerde leveranciers voldoen aan het ESG-duurzaamheidsbeleid en de doelen van de organisatie. Die verantwoordelijkheid beslaat het hele inkoopproces. Van sourcing tot betaling van de goederen en diensten geleverd door leveranciers. Een positieve ontwikkeling is dat digitalisering van het inkoopproces gepaard gaat met de introductie van IT-oplossingen om de realisatie van ESG-duurzaamheidsinspanningen te ondersteunen. Ondersteuning, omdat zoals elke andere bedrijfsfunctie de visie en ambitie van de organisatie vertaald moeten worden naar een set beleidslijnen die zijn ingebed in afgestemde bedrijfsprocessen.

Inkoop is van cruciaal belang voor het realiseren van de ESG-duurzaamheidsdoelstellingen. De volgende punten verduidelijken dit:

Selecteren en contracteren van leveranciers

Het selecteren en vervolgens contracteren van alleen de leveranciers die in alle gebieden, inclusief ESG en duurzaamheid, het juiste profiel hebben, is de eerste belangrijke stap. Verschillende IT-oplossingen op de markt bieden tools om deze fase te controleren. Een (vragenlijst gebaseerde) voorselectie van leveranciers helpt bij het maken van een eerste selectie. Geautomatiseerde feeds van gespecialiseerde databases zoals EcoVadis en Bureau Van Dijk geven de koper gedetailleerde informatie over het risicoprofiel van leveranciers. Gecentraliseerde contractbeheertools creëren een enkele bron van waarheid met betrekking tot de gedetailleerde overeenkomsten die zijn gesloten met de leverancier.

Evalueren en beheren van leveranciers

Wanneer er zaken worden gedaan met de geselecteerde leveranciers, is het van groot belang om te controleren of de leveranciers voldoen aan de afgesproken manier van werken. Naast het berekenen van de juiste prijzen en voorwaarden betekent dit ook dat bepaalde ESG-certificaten zoals FSC- en BIO-certificaten geldig moeten zijn. IT-oplossingen helpen belangrijke aspecten zoals certificaatbeheer te waarborgen.

Het faciliteren van het operationele inkoopproces

Idealiter organiseert de inkoopafdeling het kader om aanvragers in de hele organisatie in staat te stellen goederen en diensten te kopen. Dit kader bestaat uit contracten en een lijst van voorkeursleveranciers die (uiteraard) voldoen aan de ESG- en duurzaamheidseisen die zijn gesteld door de kopende organisatie.

Conclusie: inkoop speelt een dominante rol bij het realiseren van de ESG- en duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie. Deze rol is krachtiger wanneer het potentieel van IT-oplossingen wordt ingezet! Als je geïnteresseerd bent om te leren hoe SAP-Ariba-oplossingen werken, neem dan gerust contact met ons op!