BLOGFINANCE
Arjen van der Sluis

Resultaten CSRD pop-up poll

McCoy’s Big Event van 2023 is ons zeer goed bevallen. Interessante sprekers rondom ons thema ‘Less is More’, veel fijne klanten en goede gesprekken in een mooie setting. Met als bonus heel goed weer! Tussen de sessies door voerde Carlijn de Vries een pop-up onderzoek uit. In deze blog delen we de geanonimiseerde resultaten en proberen er een conclusie aan te verbinden.

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive

Een terugkerend thema tijdens de hele dag was de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze EU-regelgeving is al belangrijk voor beursgenoteerde bedrijven. En in het kader van het behalen van de doelstellingen van het Fit-for-55 programma van de Europese Unie wordt de regelgeving nu uitgebreid naar vrijwel alle bedrijven. Vanaf 2024 worden bedrijven verplicht te over de impact van hun activiteiten op mens en milieu te rapporteren.

Wil je meer weten over de visie van McCoy op duurzaamheid?

Klik hier voor meer informatie & ons whitepaper

Meer Informatie

Het onderzoek

De eerste stelling was: “CSRD gaat een grote rol in mijn bedrijf spelen”. 90% van de deelnemers was het daar mee eens (agree of strongly agree). Ik vind dat een opvallende en hoopvolle uitkomst. Dit bevestigt niet alleen het nut en de relevantie van Carlijns onderzoek, maar ook die van het thema van ons BIG Event.

Op de stelling: “Ik begrijp de definitie van CSRD.” Antwoordde 37% ontkennend (disagree). Persoonlijk begrijp ik dat wel; het is complexe materie (lees hier de EU-documentatie) met honderden, zoniet duizenden pagina’s aan achtergrondinformatie. Afhankelijk van welke definitie van CSRD je beschouwt, zal ook voor de “agree”-stemmers nog onduidelijkheid zijn over de classificatie van transacties en het toekennen van de juiste codering volgens EU-taxonomie. Desalniettemin stemt het me positief dat tweederde van de respondenten begrijpt wat CSRD betekent.

De volgende stelling: “De duurzaamheidsafdeling van mijn bedrijf is aan het groeien!”, leverde 75% bevestigende (agree of strongly agree) antwoorden op. Onze bezoekers zien een trend ontstaan die aangeeft dat bedrijven de rapportagebehoefte onderkennen, maar ook de daad bij het woord willen voegen en bereid zijn er meer tijd aan te besteden.

Hiermee wordt duidelijk dat deze vorm van rapporteren meer en meer aandacht vraagt, maar ook krijgt. Voor ons als SAP-implementatiepartner was: “Ik verwacht dat SAP een rol gaat spelen in onze CSRD-rapportage” dan ook een belangrijke stelling. Meer dan 50% van de ondervraagden bevestigt dit! Verschillende grote bedrijven geven zelfs aan dat ze een sterke bijdrage van SAP verwachten. McCoy ondersteunt dit natuurlijk van harte. Ook wij zijn van mening dat SAP uitstekend gepositioneerd is met de Sustainability Control Tower en de bijbehorende integratie met SAP backend systemen.

De enquête sloot af met de vraag “Op dit moment is CSRD onze grootste duurzaamheidsuitdaging”. 40% van de ondervraagden was het hiermee eens. Persoonlijk zou ik ook zeggen dat rapportage niet de grootste uitdaging is op dit gebied. Dat ligt toch meer op het creëren en bestendigen van gelijke kansen, gelijke beloningen, op het terugdringen van energie- en grondstoffengebruik en op het in balans brengen van de bedrijfsvoering met de omgeving.

CSRD: Uitdagingen én kansen

McCoy onderzoekt intern de structuur en eisen rondom CSRD. Wij verwachten dat dit onderwerp voor uitdagingen zal zorgen bij onze klanten. In een tijdperk waarin bedrijven steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor zowel hun sociale- als hun milieu-impact, is CSRD-rapportage geen keuze meer, maar een noodzaak. Door duurzaamheid te integreren in hun rapportagepraktijken kunnen organisaties positieve veranderingen stimuleren, transparantie verbeteren, risico's beheren, investeringen en talent aantrekken en voldoen aan regelgevende vereisten. CSRD-rapportage stelt bedrijven in staat om hun activiteiten af te stemmen op duurzame ontwikkelingsdoelen, bij te dragen aan een betere toekomst en op lange termijn vertrouwen op te bouwen bij belanghebbenden. Het omarmen van CSRD-rapportage is niet alleen een verantwoorde keuze, maar ook een strategische noodzaak die bedrijven in staat stelt succesvol te zijn in de steeds veranderende zakelijke wereld.