BLOGSUPPLY CHAIN MANAGEMENTSAP VARIANT CONFIGURATOR
Jerry Molenaar

SAP Variant Configuration simplified

In deze blog vertellen we graag hoe de functionaliteit SAP Variant Configuratie kan worden ingezet om complexe “make-to-order” en “assemble-to-order” processen te ondersteunen. Een herkenbaar voorbeeld is de verkoop en productie van een auto, waarbij de consument uit een uitgebreide optielijst kan kiezen, die duizenden verschillende configuratie mogelijkheden op kan leveren.

In een wereld waar configuraties steeds vaker buiten het ERP-platform plaats vinden kan de variant configurator nog steeds een belangrijke rol spelen. Waar er vaak gekozen wordt voor complexe configuratie regels met tientallen karakteristieken kan een eenvoudige setup met slechts 1 of enkele karakteristieken al snel hetzelfde resultaat te bereiken. De eenvoud in configuraties bepaalt het succes van implementaties. Bij McCoy & Partners hebben we dit bij verschillende klanten geactiveerd door middel van alleen beperkte configuratie wijzigingen en het onderhouden / opzetten van master data. De variant configurator integreert verschillende modules (OtC, PtP en PP) en misschien is dat wel de reden dat het nog steeds een relatief onbekend terrein is; onbekend maakt onbemind! 

SAP Variant Configuratie

Als basis gebruikt SAP Variant Configuratie een zgn “superbom”. Een stuklijst met alle mogelijke opties, waaraan objectrelaties worden toegevoegd. In het voorbeeld van de auto geldt bijvoorbeeld dat wanneer je het model met 1,6l benzinemotor kiest, de optie van de 1,8l diesel niet langer van toepassing is. Na het selecteren van alle opties (bijv. m.b.v. een frontend webportal) kan de verkooporder in SAP worden ingevoerd. Alleen de gekozen opties worden uit de sales BOM geladen in de sales order met de gebruikelijke functionaliteit zoals pricing, ATP, etc. Na het creëren van de order volgt de order het reguliere proces, waarbij binnen PtP de materiaalbehoefte wordt bepaald en het productieproces wordt gestart. Ook hier kunnen specifieke afhankelijkheden worden toegevoegd qua verwachte productiestappen (zgn "superrouting") met bijbehorende doorlooptijden en/of kosten. 

De voornaamste te behalen voordelen met SAP Variant Configuratie:

  • Mogelijkheid tot integratie van frontend (webportal) en backend systemen.

  • Beperken van handmatige invoer van sales orders

  • Regels en selectie bepalen, waardoor er geen aanpassingen aan stuklijst en routing nodig zijn

  • Verlagen van de foutgevoeligheid

  • Inzicht in verkoopcijfers, doorlooptijden en planning van individuele machines

  • Inzicht in productie, voor- en nacalculatie van individuele machines en modules

Aangezien elk voordeel ook een keerzijde heeft, willen we aangeven dat er meer masterdata onderhouden moet worden. In scenario’s waar de configuratie en de artikelnummers regelmatig veranderen kan dit een serieuze factor worden bij de keuze om wel of niet voor deze functionaliteit te kiezen.

Configure-Price-Quote (CPQ) tools

Een klantspecifieke variant van een product configureren kan niet alleen in SAP. Er bestaan meerdere volwaardige alternatieven CPQ-tools. Deze Configure-Price-Quote (CPQ) tools leveren in sommige gevallen aanvullende functionaliteit die door de klant gewenst is. McCoy & Partners heeft nu voor meerdere bedrijven in de maakindustrie de integratie en configuratie verzorgd, tussen deze pakketten en SAP. 

Tot slot een overzicht dat aangeeft welke (trans)acties er uitgevoerd moeten worden bij het opzetten van SAP variant configuratie.

Meer weten over SAP SCM

Meer weten over onze visie en oplossingen op het gebied van SAP SCM neem dan contact op met Bart de Bijl telefonisch via 06-11006899 of bart.de.bijl@mccoy-partners.com