BLOGSUPPLY CHAIN MANAGEMENTSAP S/4 HANA
Henk Keijzer

Slim omgaan met je productie dankzij pMRP

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen? Maak kennis met predicitive Materials and Resources Planning (pMRP). Deze opvolger van Long Term Planning (LTP) is sinds kort beschikbaar voor S/4HANA On Premise, Cloud, Private Edition en Cloud, Public Edition. Hij voorspelt de vraag, plant de beschikbare capaciteit in eigen fabrieken en controleert of leveranciers in staat zijn om op tijd te leveren. In deze blog leggen wij de tool en de mogelijkheden verder uit.

De juiste tool met het juiste scenario

Laten we beginnen bij het begin, want wat is pMRP nu eigenlijk en wat kan het voor je doen? pMRP is een geavanceerd systeem dat je helpt om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Het doel is om ervoor te zorgen dat je precies genoeg producten produceert om aan de vraag te voldoen, zonder overschotten of tekorten.

Om dit goed te bepalen zet de tool scenario’s van de initiële vraag op, ook wel unrestricted demand plan genoemd. Dit plan wordt als vereiste – Planned Independent Requirements (PIR) - in SAP geladen. Binnen de PIR’s heb je te maken met actieve en inactieve PIR’s. Onze tip: maak gebruik van de inactieve PIR’s, zo heb je nog voldoende tijd om te plannen en te beoordelen of vraag en aanbod overeenkomen.

Op basis van de PIR’s maak je dus verschillende scenario’s aan. Welke onderdelen juist wel of niet moeten worden meegenomen voer je in op de app Schedule pMRP Simulation Creation. Belangrijke onderdelen zijn:

  • Huidige plant-to-plant stock transfer requirements

  • Beschikbare voorraad (voorspelt of niet)

  • Inactieve en/of actieve onafhankelijke vraag

  • Huidige verkoopbehoefte

  • Beperkingen rondom productie masterdata in BOM’s, takenlijst of routing

Wanneer de taken binnen de simulatie zijn afgerond, is het zaak om de resultaten te beoordelen. Dat doe je in de Process pMRP Simulations-app. In de app kan je ook eenvoudig een kopie van het bestaande scenario maken en diverse scenario’ naast elkaar leggen en beoordelen.

Ondervang issues met pMRP

De diverse scenario’s brengen direct de knelpunten en capaciteitsissues aan het licht. Natuurlijk laat het scenario daarbij haarfijn zien wat de leverbetrouwbaarheid is en de impact hiervan. Alle supply chain-problemen, zowel intern als extern, worden getoond en kunnen direct beoordeeld worden.

Per periode is te zien op welk deel van de materiaallijst (Bill Of Materials), oftewel bij welk onderdeel in het productieproces, zich het capaciteitsproblemen voordoet. In onderstaand voorbeeld zijn er capaciteitsproblemen op het eindproduct én op het halffabricaat. Bij het halffabricaat is er een probleem op slechts één machine geconstateerd. Het is de taak van de planner om dit probleem op te lossen. Dit kan betekenen dat de planner moet nadenken over manieren om de productie efficiënter te maken op die machine, de productiesnelheid te verhogen, de productietijd te verlengen, een andere leverancier te zoeken of juist de vraag te verlagen.

Hoe speel je proactief in op de voorspellingen?

Bovengenoemde opties worden snel inzichtelijk via pMRP. Een aanpassing in één van bovenstaande punten leidt binnen pMRP direct tot een nieuw beeld en alle keuzes die je maakt, geeft het rapport duidelijk weer. Op die manier kies je altijd voor het beste scenario, met het beste resultaat. En dat zet je uiteindelijk om naar en actieve PIR, waar de MRP-tool rekening mee houdt. De actieve PIR’s geven een overzicht van de geplande behoeften die aan de vraag zijn gekoppeld. Zij worden gebruikt om de productie en inkoop van materialen te plannen. Met deze tool zijn vraag en aanbod altijd op elkaar afgestemd en kun je efficiënt aan de vraag voldoen.

Next steps?

pMRP biedt een volwaardig alternatief voor de bekende Long Term Planning-tool. Door middel van het toevoegen van pMRP binnen het planningsproces kun je vraag en aanbod perfect met elkaar matchen. Geen onzekerheden meer over de vraag en de beschikbare (interne en externe) capaciteit. Tot slot kun je de pMRP gebruiken om binnen productieplanning en detailed scheduling het productieplan beter uit te werken. Maar daarover meer in het volgende blog.

Meer weten over pMRP?

Of benieuwd hoe deze oplossing jouw business kan ondersteunen? Neem contact op met Henk Keijzer.