BLOGFINANCESAP S/4 HANA
Dick Pellikaan

Snellere periode afsluiting met SAP Intercompany Matching & Reconciliation

Het compleet en correct boeken van intercompany facturen lijkt logisch, maar is de praktijk niet zo simpel en resulteert daarmee in de praktijk tot een arbeidsintensief afstemmingsproces. Belangrijke oorzaken zijn bijvoorbeeld doordat een factuurontvangst niet geboekt is (al dan niet door een integratieprobleem met een interface) of geboekt met een verkeerde referentie. Dit alles resulteert onherroepelijk tot een vertraging in het intercompany afsluit proces en heeft daarmee directe impact op het periode afsluit proces. 


Real-time een transparant inzicht in de intercompany verschillen

Sinds SAP S/4HANA 1909 is er in SAP een nieuwe oplossing beschikbaar voor het identificeren en oplossen van intercompany verschillen. 
ICMR (Intercompany Matching & Reconciliation) biedt de mogelijkheid om real-time de intercompany AP & AR posities van een company met de tegenpartij te vergelijken door gebruik te maken van de in memory HANA database en de nieuwe tabel structuren.

Hierdoor kunnen sneller intercompany verschillen geïdentificeerd en gecorrigeerd worden. Tevens is er een workflow beschikbaar om een verschil door te wijzen aan collega om te corrigeren.  Bijvoorbeeld als een intercompany factuur ontvangst niet geboekt is kan dit direct doorgezet worden naar de juiste crediteuren medewerker. Hiermee worden de verschillen vroegtijdig aangepakt en onnodige intercompany eliminaties tijdens de consolidatie voorkomen. Het resultaat hiervan is dat de kwaliteit van de data verhoogd wordt en dat de periode afsluiting sneller en efficiënter uitgevoerd kan worden, waarmee doorgegroeid kan worden naar een SMART close. 

Essentiele voordelen zonder dat er extra licentiekosten aan verbonden zijn
SAP ICMR is binnen de standaard licentie beschikbaar en kan dus zonder extra licentie kosten worden gebruikt, tevens is de oplossing beschikbaar in een nieuwe gebruiksvriendelijke fiori interface.

Een aantal voordelen van de oplossing zijn:

  • Real-time: door de nieuwe S/4HANA database en de nieuwe finance opzet met alle actuals in de Universal Journal (ACDOCA tabel) kan real-time gerapporteerd worden op de intercompany posities.

  • Workflow: er is een workflow beschikbaar zodat verschillen snel en met de relevantie informatie doorgestuurd kunnen worden naar de juiste medewerker. Ook kan hier een automatisch verzoek tot correctie wordt ingelegd en goedgekeurd via de workflow.

  • Onderhoud matching regels: SAP levert een standaard set aan regels uit maar deze zijn flexibel en kunnen eenvoudig onderhouden worden. Hiermee kan SAP ICMR snel aangepast worden op nieuwe type flows om uitvallers in de volgende perioden te voorkomen.

Mogelijkheid om applicatie overkoepelende posities af te stemmen

SAP ICMR werkt het beste als alle data in SAP wordt geboekt. Immers, alle boekingen zijn voorhanden in de onderliggende Universal Journal. Mocht een applicatielandschap uit meerdere ERP applicaties bestaan, dan biedt SAP Central Finance een uitkomst. Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om financiële documenten real-time te repliceren naar SAP S/4HANA. Een goedkoper en eenvoudiger alternatief is het gebruik maken van een MS Excel upload of het inzetten van een API interface voor data vanuit andere ERP applicaties.

Heb je interesse in meer informatie, neem contact met ons op.

Think Smart Close, Think McCoy