Invoicing in Control

Elk bedrijf, groot of klein, heeft er mee te maken: het verwerken van binnenkomende facturen. Redenerend vanuit de optiek van de waardeketen kan gesteld worden dat de crediteurenadministratie geen waarde toevoegt in het voortbrengingsproces van een organisatie. Tegelijkertijd is het zo dat, wanneer deze functie niet goed is ingericht, dit wel aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen en de organisatie zelfs schade kan berokkenen. 

Invoice Management is de oplossing voor het efficiënt, digitaal en optimaal verwerken van de binnenkomende factuurstroom. De oplossing is volledig geïntegreerd binnen SAP en biedt diverse mogelijkheden in het realiseren van de optimalisatie. Beginnend bij het digitaliseren van de papieren factuurstroom met standaard uitzonderingen in SAP en rapportages, kan je dit verder uitbreiden met bijvoorbeeld:  

  • het verwerken van elektronische facturen (bijv. XML of PDF facturen ontvangen als bijlage in een email)

  • de mogelijkheid om de facturen aan te bieden aan gebruikers middels een Fiori app of een portal

  • mobiele oplossingen (voor bijvoorbeeld factuurgoedkeuring).

Samen met McCoy kan je bepalen waar in jouw organisatie het meeste voordeel kan worden behaald en de sterkste business case kan worden opgesteld. 
Het facturatie proces is een onderdeel van het P2P proces, waar McCoy een aanzienlijk track-record in heeft en hierbij op het vlak van Ariba o.a. een SAP Qualified Partner Package aanbied. De opgedane ervaring, kennis en best practices uit deze projecten, samen met de ervaring en best-practices in eerdere implementaties van Invoice Management, inclusief ervaring met Ariba integratie, zijn samengebracht binnen de oplossing welke McCoy aanbiedt. 
 
Door gebruik te maken van de 'packaged based solution' welke bestaat uit o.a. vooraf gedefinieerde uitzonderingen, proces opties etc. is de oplossing in een korte tijd te realiseren. Hierbij bevat deze de meest relevante uitzonderingen voor inkooporder - en niet inkooporder gerelateerde facturen.  

De hoofdprocessen binnen de oplossing: 

  • automatische factuurherkenning middels OCR (Optical Character Recognition)

  • automatische routering  via standaard SAP workflow van de facturen binnen de organisatie naar de verantwoordelijke personen

  • Monitoren en managen van de volledige factuurstroom
     

Laat ons middels een quickscan jouw voordeel berekenen en overtuig jezelf! Graag komen we vrijblijvend langs om te laten zien wat dit voor jouw bedrijf oplevert. Neem contact op met Jan Laros