Data management

Voor bedrijven (en SAP) is data van goede kwaliteit cruciaal. Zonder goede data werken de processen niet, is automatisering niet mogelijk, en kunnen bedrijven geen inzicht krijgen in hun prestaties. Met andere woorden, de digitale ambities kunnen niet bereikt worden.

Wij zien data als een asset en willen bedrijven helpen data kwaliteit op orde te krijgen en te houden. We geven data de aandacht die nodig is om goede kwaliteit te garanderen. Daarbij adviseren wij bedrijven over processen, organisatie, architectuur en tools rondom data en data management.

Ook tijdens projecten is data cruciaal. Wij zorgen voor inzicht in de huidige data kwaliteit zodat er een goede inschatting gemaakt kan worden van de opschoon activiteiten. Vervolgens ondersteunen we de business tijdens het uitvoeren van de opschoon activiteiten. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we het ETL-proces kunnen uitvoeren. We maken data aan in test systemen zodat tests kunnen worden uitgevoerd met realistische data. Dan volgt de go-live waarin we met zo min mogelijk overlast voor de business overgaan naar de nieuwe situatie. Op deze manier zorgen we ervoor dat data geen project risico vormt, maar het de transformatie naar de nieuwe situatie ondersteunt.

Bij McCoy hebben we passie voor data! Onze dataspecialisten zijn bekend met het organiseren van data en data management, en vervullen bij onze kleine en grote klanten leidende rollen in het data domein. Ze zijn op de hoogte van de SAP master data en migratie tools, en kunnen op management niveau adviseren hierover. Daarnaast ontwikkelen we een eigen SMART Data Platform om migraties te versnellen en data kwaliteit te borgen.

Wil je kennis maken met ons team? Neem contact op met Joost Hinderdael!