BLOGCHANGE MANAGEMENT
Tom van den Berg

Change Management volgens McCoy: More than IT

Tijden veranderen. Nog niet zo lang geleden staken we veel, zo niet alle energie in het technisch opleveren van IT-systemen. Zodat bedrijfsprocessen technisch op de juiste wijze functioneren. En dat lukte, vaak wel met een stukje maatwerk, maar dan paste de oplossing ook precies.

Maar wat heb je aan een oplossing die je niet gebruikt? Of die toch niet helemaal gebruikt wordt zoals die (technisch) bedoeld is?

Change Management in de traditionele IT-implementatie

Inmiddels zijn er vele studies, bedrijven en methodologieën aan gewijd: Change Management. Ook binnen IT-projecten hoor je de term steeds vaker vallen. Maar wat wordt hier nou eigenlijk mee bedoeld?

In een traditionele IT-implementatie zien we het volgende: het projectteam levert een systeem op, traint de gebruikers en gaat hierna vol goede moed verder naar de volgende uitdaging. Diezelfde gebruikers vaak in opperste staat van verwarring achterlatend. Met als gevolg dat de gebruikers proberen om zo dicht mogelijk bij de oude manier van werken te blijven, want die is bekend en veilig. Soms komen er zelfs een aantal workarounds aan te pas om dat mogelijk te maken, maar dat is dan maar zo. De kern is dat mensen niet houden van verandering, hoe goed die ook bedoeld is.

Een essentieel onderdeel van een geslaagd IT-project

Vandaar dat Change Management in onze visie een essentieel onderdeel is van een geslaagd (IT) project. Begin op tijd, en maak het een integraal onderdeel van je planning vanaf dag één. Zodat de kans maximaal is dat het systeem ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden op de manier waarop het ontworpen is. Niet geheel onbelangrijk is dat daarmee ook de business case gerealiseerd wordt die aan de basis ligt van het project. Omdat mensen met het systeem werken zoals het bedoeld is, snappen waarom ze doen wat ze doen, en er echt blij mee zijn! Idealiter zien ze de toegevoegde waarde er zelfs van in…

Je kunt Change Management op verschillende manieren aanpakken. Wij zien in de praktijk gevallen waar de ene partij het technische projectteam levert (de implementatie partner), en er voor een andere partij wordt gekozen om het Change Management aspect vorm te geven. Dit leidt vaak tot een belangenconflict. Het Change Management gedeelte wordt zo groot en allesomvattend gemaakt dat een belangrijk deel van het projectbudget hieraan opgaat. Met vergaande gevolgen…

Hoe komt dit? In onze optiek en ervaring ligt het aan het feit dat veruit de meeste Change Management consultants vaak zelf ook niet op de hoogte zijn van de ontworpen to-be situatie, noch de systemen tot in detail kennen. Hierdoor staan deze Change Management consultants op gelijke hoogte qua kennis als hun belangrijkste klanten: de gebruikers. Verder moeten deze consultants zich ook nog verdiepen in de huidige werkwijze. Feitelijk werk je dus met generieke change consultants. 

McCoy ziet dit wezenlijk anders.

Simply Change Management op maat

Wij geloven in een Change Management benadering die uitgaat van inhoud en ervaring. Met kennis van systemen en processen. Oftewel een inhoudelijk Change Management. Onze McCoy visie is dan ook niet voor niets ‘More than IT’.

Onze Change Management consultants hebben allemaal een sterke business dan wel IT achtergrond en hoeven zich niet te verdiepen in het in te voeren systeem en de bijbehorende processen, want die kennen ze immers al. Daardoor kunnen ze zich voor 100% focussen op de gebruikers. Om ze te begeleiden in de verandering die er aan komt, en om het beeld van de toekomstige situatie helder vorm te geven. En bovenal, om te laten zien waarom we doen wat we doen.

Zo kunnen we met veel minder mankracht (en dus minder tijd, kosten en inspanning) Change Management op maat bieden. Met consultants die vanuit de inhoud opereren en nauw samenwerken met het projectteam. McCoy biedt de tools, handvaten en kennis van Change Management en helpt jouw organisatie dit intern uit te dragen. Een expert vanuit de eigen organisatie is het gezicht van de verandering, maar heeft onze Change Management consultants als rechterhand. Zodat de beoogde business voordelen gezamenlijk worden gerealiseerd.

Simply Change Management by McCoy. We vertellen er graag meer over. Maak gewoon eens kennis met een van onze Change Management consultants.