BLOGMANAGED SERVICES
Tom van den Berg

SAP systeembeheer: McCoy doet het anders

Bij McCoy blijven we ons verbazen over de trend dat SAP gebruikers tot 80% van hun beschikbare IT budget spenderen aan wat men noemt ‘keeping the lights on’. Dat betekent dat er slechts 20% overblijft voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen! Keeping the lights on is een bijzonder fenomeen. Een van mijn favoriete termen in deze is ‘zorgen dat er niks omvalt’… Ik vraag me al vele jaren af of dat daadwerkelijk zo is of dat het een rechtvaardiging is voor de dingen die gebeuren. En ook een beetje in nevelen gehuld, er hangt een mystiek laagje omheen… 

Tijd voor vernieuwing 

De Cloud gaat hier serieus verandering in brengen. Betaal alleen voor daadwerkelijk gebruik, schakel systemen en processen uit als je ze niet gebruikt en automatiseer het technische beheer. Dit zal een aanzienlijke besparing opleveren en de (technische) beheerkosten in de buurt brengen van wat deze echt moeten zijn. Weg van rookgordijnen dus.  

En nu het functionele beheer nog. Dat is een totaal andere tak van sport. Maar ook hier kunnen serieuze verbeterslagen worden gemaakt. Wij lopen warm voor functioneel systeembeheer. We vinden het leuk om te doen. En tenslotte: een noodzaak. Maar wel op de juiste wijze uitgevoerd! In een eerder blog schreven we al over het einde van het ‘u vraagt wij draaien’ tijdperk. Wat ons betreft geldt dat ook voor functioneel beheer. De tijd waarin consultants al dan niet remote op calls zitten wachten voordat ze in actie komen is wat McCoy betreft voorbij. Tijd voor systeembeheer 2.0.  

Proactief SAP beheer

Proactief beheer noemen we dat. Uiteindelijk is ons doel om ook de functionele beheerskosten zodanig terug te brengen dat u alleen betaalt wat er echt nodig is. Of, in het ideale geval, onszelf volledig overbodig te maken! Hoe we dat doen? Door een volledig nieuwe en verfrissende kijk op beheer. Onze filosofie is dat we problemen voorkomen in plaats van achteraf oplossen. Met veel ergernis en wachttijden.    

Klaar voor de toekomst

We halen dus de beheerstaak naar voren. En voeren deze uit in een omgeving waar u geen last van heeft. Waardoor we dus de kans op fouten minimaliseren. En dus op calls… 
McCoy is klaar voor de toekomst van beheer. Zowel voor het technische gedeelte dat we zover mogelijk automatiseren, als voor het functionele beheer. Dat we door onze unieke benadering kunnen minimaliseren qua aantal calls en ‘oplossingsspanning’. 

Geeft u ons eens een kans om uw huidige beheercontract te herzien en een meer dan concurrerend alternatief voor te leggen? 

Maak kennis met beheer nieuwe stijl, maak kennis met SimplyRun by McCoy. Bel Marieke voor een afspraak: 06 839 788 00 of Marieke.pullen@mccoy-partners.com 

 

Think SAP, Think McCoy