BLOGSAP S/4 HANA
Victor Brosens

Inzicht in het service order proces: Business Intelligence of Process Mining?

In vorige blogs hebben we uitgebreid stilgestaan bij de problemen en uitdagingen waar organisaties tegenaan lopen in het service order proces en de oplossing die McCoy hiervoor biedt. Een oplossing die in 3 stappen grip biedt op jouw service order proces met behulp van een dashboard. Vandaag voegen we hier een nieuwe laag naar het service order proces te kijken door de bril van Process Mining

Wat is Process Mining en hoe verschilt het met Business Intelligence?

Net als Business Intelligence, dient Process Mining het doel om servicemanagers vanuit de data te ondersteunen in hun besluitvorming. Echter, tussen deze twee technieken zit een wezenlijk verschil. Waar BI sterk is in het inzichtelijk maken van KPI’s kijkt Process Mining in de totstandkoming hiervan. Dit gebeurt door op activiteitsniveau te kijken hoe het achterliggende proces daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ofwel, waar BI de aanname doet dat de uitvoering van het proces achter de KPI’s bekend is, doet Process Mining deze aanname nadrukkelijk niet. Deze neemt juist het standpunt dat zelfs goed gedefinieerde processen vaak niet gaan zoals is vastgelegd en daarom objectief (data gedreven) geanalyseerd moeten worden.

Business Intelligence rapporteert op geaggregeerde data, waardoor het niet direct inzichtelijk is waar de bottlenecks zitten in de uitvoering van het proces. Process Mining is gebaseerd op activity logs uit SAP ECC of SAP S/4HANA en geeft direct inzicht in de hele hooiberg (het proces) en de naalden (uitzonderingen op het standaard proces) die erin zitten. Hierdoor zie je meteen waar en waarom afwijkingen in het proces plaatsvinden.

Toepassing voor het service order proces

Organisatie X maakt machines en heeft een grote productielijn en een uitgebreide service operatie. In het afgelopen kwartaal is het aantal service orders aanzienlijk toegenomen. Business Intelligence zal hierop rapporteren. De wat-vraag (het toegenomen aantal service orders) is hierdoor beantwoord. Groepeer en sorteer het BI-rapport over tijd en status om ook de wanneer-vraag te beantwoorden. Maar waarom is het aantal service orders toegenomen het afgelopen kwartaal? De process flows van de process mining tool geeft hier mogelijke antwoorden op, zoals vertragingen in het bestellen van onderdelen, het plannen van service engineers of geannuleerde afspraken waardoor de service order teruggaat of blijft hangen in het proces.

Meer toepassingen waar Process Mining succesvol wordt ingezet vind je hier.

Inzicht in het service order proces: Business Intelligence of Process Mining?

Concluderend kunnen we stellen dat er geen keuze gemaakt hoeft te worden tussen of Business Intelligence of Process Mining om inzicht te krijgen in processen. De twee technieken zijn duidelijk complementair aan elkaar. Vanuit een andere invalshoek (KPI’s op geaggregeerde data versus Process Flows op activity logs) dienen ze hetzelfde doel, namelijk betere beslissingen maken op basis van data.

Succesvol inzetten van Process Mining met McCoy

Het succesvol inzetten van Process Mining vraagt om kennis en expertise van zowel de bedrijfsprocessen als de bijbehorende IT-systemen. McCoy heeft een team van gecertificeerde Process Mining experts, waarin deze expertises samenkomen, ondersteund door onze uitgebreide kennis van SAP. Zo maken wij Process Mining succesvol.

Ben je benieuwd wat Process Mining voor jouw organisatie kan betekenen? Wij vertellen je er graag meer over in onze gratis "Process Mining Discovery". Neem vrijblijvend contact op met Jan Laros via jan.laros@mccoy-partners.com of +31 6 23 19 51 53.