BLOGSUPPLY CHAIN MANAGEMENTSAP S/4 HANA
Merlijn van Bommel

Het Maturity Model binnen McCoy Regenerate®

Breng in kaart waar je staat

Wat is McCoy Regenerate? Het principe is simpel. Aan de hand van SAP Best Practices laten we bestaande bedrijfsprocessen weer perfect aansluiten op het SAP-landschap van nu. Lees hier het eerste blog of bekijk de webinar over McCoy Regenerate. In McCoy Regenerate is het Maturity Model een belangrijk onderdeel. Daarin wordt de situatie ‘as-is’ vastgelegd, en de ambitie bepaald. Hoe sta je ervoor als organisatie? Wat kan beter? En waar beweeg je naar toe? Dat bepalen we aan de hand van ons Maturity Model.  

Waar sta jij?

Stap 1 is het voeren van verschillende interviews en validatiesessies met de process owners. Die input gebruiken we om het huidige niveau van de business- en IT-processen te mappen op ons Maturity Model. Binnen dit model wordt een beoordeling gemaakt op vier pilaren:

  • Organization

  • Master Data & Reporting

  • Process

  • Technology

Tijdens de interviews gaan we dieper in op de diverse sub-area’s die horen bij de pilaren van het Maturity Model. Een voorbeeld hiervan is het onderwerp Master Data Governance. Moet een afdeling zelf in staat zijn om masterdata te creëren en aan te passen? Of is er binnen de organisatie een besluitorgaan met een gedefinieerde set van procedures om deze uit te voeren? Als we kijken naar de process focus: op welke manier worden de processen in de as-is situatie uitgevoerd? En op welke manier wordt het SAP-landschap gebruikt voor de processen of wordt het systeem omzeild?

Ad-hoc, Structured, Harmonized en Optimized

Binnen de vier pilaren van het Maturity Model, hanteren wij vier niveaus: Ad-Hoc, Structured, Harmonized en Optimized. Bij een ad-hoc-manier van werken, kan gedacht worden aan het acteren wanneer problemen al ontstaan zijn. Bijvoorbeeld het aanleggen van inkooporders voor grondstoffen op het moment dat productie constateert dat er onvoldoende voorraad is voor de volgende run. In zo’n situatie wordt SAP enkel gebruikt als administratieve tool; niet zozeer als tool om het inkoopproces te beheersen.

Het doel is om te ontwikkelen richting een geharmoniseerd of geoptimaliseerd businessproces, ondersteund met de juiste IT-inrichting. Een operationeel inkoper hoeft zich alleen bezig te houden met het goedkeuren van kritische bestelaanvragen - voorgesteld door SAP - en te anticiperen op kritische inkooporders. Zo voegt het operationeel inkoopproces écht waarde toe aan de organisatie.

Van huidige situatie naar ambitie

In ons Maturity Model brengen we dus in kaart hoe de organisatie ervoor staat voordat we starten met onze Regenerate-aanpak. Daarnaast kijken we naar het niveau waar je als organisatie naartoe kunt groeien. De huidige staat en de ambitie van de organisatie worden visueel weergegeven in een heatmap,

Om tot deze toekomstige situatie te komen, worden verschillende verbetervoorstellen aangedragen. Hierbij gaat het om zowel business- als IT-optimalisaties. Daarin streven we ernaar om de ‘SAP-core’ schoon te houden. Daar hebben we binnen McCoy veel ervaring mee. Maar dat is niet alles! Nog belangrijker is het faciliteren van jouw organisatie in dit proces door het opleveren van een roadmap. In ons volgende blog lichten we toe hoe we tot deze verbetervoorstellen komen en hoe we deze uitwerken in een overzichtelijke routekaart.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar onze McCoy Regenerate-aanpak en naar de andere ‘More than IT’ oplossingen die wij kunnen bieden? Neem dan contact op met Merlijn van Bommel.