BLOGSUPPLY CHAIN MANAGEMENTSAP S/4 HANA
Ruud Duppen

Op de minuut nauwkeurig voorraad afroepen voor productie in S4HANA

Het aanleveren van componenten aan de productielijn kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Collega Arjan Willemsen sprak bijvoorbeeld in zijn blog al over de afstemming tussen het magazijn en productie bij het gebruik van SAP EWM.

Wanneer de ruimte schaars is, zowel op de productievloer als in het magazijn, dan kan er met de leverancier afgesproken worden om op afroep te leveren, direct aan productie. De componenten moeten dan beschikbaar worden gemaakt in de juiste hoeveelheden en op het moment dat de productie ze nodig heeft. Dit is afhankelijk van de voortgang: wanneer bijvoorbeeld een productielijn is stilgevallen dan worden er geen componenten verbruikt en dus dient de toevoer te stoppen.

Just-in-time

Een goede samenwerking en communicatie met de leverancier is cruciaal. De leverancier moet immers just-in-time leveren, zonder dat het component in een magazijn wordt opgeslagen.

In de auto-industrie werkt men al decennialang volgens dit just-in-time (JIT) principe. SAP S/4HANA bevat nu functionaliteit die eerder alleen in de industry solution Automotive aanwezig was: Automatic supply-to-production (S2P). In combinatie met afroep berichten aan de leverancier wordt een aanvul proces ondersteund dat wordt gekenmerkt door korte levertijden en een hoge frequentie. 

Automatic supply-to-production (S2P) met JIT-afroepen

Eerst is het nodig om een contract met de leverancier te sluiten. In dit leveringsplan zijn de prijzen en hoeveelheden vastgelegd voor een afgesproken periode. Het document dient ook als inkoopdocument waar tegen de goederenontvangsten geboekt worden.

Voor het component wordt, per production supply area (PSA), een control cycle record aangelegd. Naast een referentie naar het leveringsplan, komen hierin verschillende gegevens samen, zoals:

  • De afrondingshoeveelheid per afroep,

  • De groepering van behoeften per ploeg of dag,

  • De planningshorizon: hoever kijk je vooruit,

  • De herbevoorradingstijd in dagen, uren, en minuten,

  • De minimumvoorraad (alleen voor verbruiksgestuurde planning).

S2L - Planbord productie verzorging 

Om de automatische herbevoorrading uit te voeren wordt het planbord productie verzorging (S2L) gebruikt. Deze transactie heeft veel weg van de Pull list (MF60) die ook gebruikt kan worden voor het beschikbaar stellen (stagen) van voorraad aan productie.

De behoeften, voorraad, en geplande ontvangsten per PSA worden getoond. Je kunt handmatig of automatisch gebundelde JIT-afroepen creëren. Ook is het mogelijk om dit proces periodiek in de achtergrond uit te voeren. 

Er zijn standaard interfaces (BAPIs) beschikbaar waarmee middels iDocs ook een MES-systeem de JIT-afroepen kan creëren in S/4HANA.

De JIT-afroepen kunnen afhankelijk van de berichtsturing direct naar de leverancier worden verzonden als EDI-bericht of email.

Goederenontvangst

De volgende stap is het daadwerkelijk ontvangen van de goederen. Ook is het mogelijk om hieraan voorafgaand een shipping advice te ontvangen.

De goederenontvangst kan op verschillende manieren geboekt worden:

  • Door het aanpassen van de status van de JIT-call m.b.v. een monitor voor uitgaande JIT-afroepen (JITOM) of door het scannen van een barcode in transactie JITO6.

  • Met transactie PJWE, specifiek voor uitgaande JIT-afroepen.

Conclusie

Voor componenten die veel plek innemen en veelvuldig nodig zijn in productie is de Automatic supply-to-production (S2P) functionaliteit een nuttige toevoeging aan de bestaande manieren van stagen aan productie. In vergelijking met de bekende methodes is deze oplossing geavanceerder en reageert het sneller op de vraag. Het is nu mogelijk om op de minuut nauwkeurig de afroepen te plannen, en om deze zowel intern als extern te verwerven.

Wellicht kunnen we in een toekomstig blog de verschillende manieren van stagen naast elkaar zetten om per situatie te bepalen welke methode het meest geschikt is.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op ruud.duppen@mccoy-partners.com

Think SAP SCM, Think McCoy