Theo Brünken

SAP en de Brexit: nu toch echt!

Zo’n anderhalf jaar geleden schreven we de laatste keer over de Brexit. Hij is er dus toch gekomen, alleen wat later als gepland… We naderen nu het einde van de zogenaamde ‘transitie periode’ en de onderhandelingen over hoe de economische verhoudingen tussen de EU en Groot-Brittannië zullen worden, zijn nog in volle gang. Gedurende de transitie periode veranderde er vanuit uw ERP systeem niet veel aan de verhouding tussen Groot-Brittannië en de rest van de EU (m.b.t. Intrastat, BTW e.d.)

Desondanks komt de einddatum van de transitie datum wel heel dichtbij, en de Britse regering heeft tot nu toe volgehouden dat ze deze niet gaan aanpassen. Dat betekent dat er nog aanpassingen zullen moeten gebeuren aan uw ERP systeem. Omdat veel bedrijven een ‘freeze period‘ in hun ERP systeem rond de jaarwisseling hebben, is het goed om alle noodzakelijke transporten in te plannen.

Aanpassingen op een rij

SAP heeft de aanpassingen ten gevolge van het einde van de transitie periode bij elkaar gezet in OSS note (2768412 - Recommendations for Brexit in FI). Veel van de aanpassingen staan ook in onze blog van maart 2019: SAP and Brexit, What to do? dus die zou als integraal onderdeel van dit verhaal beschouwd moeten worden.

De aanpassingen:

  • Classificatie van GB als EU-land vervalt, dit heeft ook gevolgen voor het onderhouden van btw-nummers op klanten en leveranciers (om deze te kunnen blijven onderhouden verwijst SAP naar OSS notes 2766031 en 2770937).

  • SAP wijst erop dat ook in 2021 nog EU relevante-btw transacties kunnen plaatsvinden met GB, dit betreft dan met name zaken als bonus betalingen over 2020, credit nota’s.

  • Overleg met uw belastingadviseur over dividend /royalty en rentebetalingen naar GB, deze kunnen aan bronbelasting onderhevig zijn.

  • SEPA-betalingen kunnen blijven plaatsvinden met GB, maar er zijn wel enkele aanvullingen nodig, zie bovengenoemde OSS note 2768412 voor nadere details.

Het is dus belangrijk om na te denken over uw zakelijke scenario’s met Groot-Brittannië en deze te testen voor de post Brexit periode. Check daarnaast zelf regelmatig op https://launchpad.support.sap.com/# met referentie Brexit voor updates n.a.v. de lopende onderhandelingen tussen GB en de EU.