BLOGTECHNOLOGY
Jeroen van de Polder

Structuur aanbrengen in het complexe proces van datamanagement

De voordelen van volwassen masterdata zijn niet kinderachtig, zo schreven we in een eerder artikel. Datzelfde geldt voor de nadelen: onvolwassen masterdata levert organisaties serieuze problemen op. Weten hoe volwassen jouw organisatie is op dit punt, begint met een diagnose. De door McCoy ontwikkelde Maturity Scan helpt hierbij. Al is het de kunst je niet blind te staren op het huidige niveau.

Meten waar je staat    

De Maturity Scan begint met een beoordeling van de huidige effectiviteit van datamanagement van de organisatie. De uitkomsten worden afgezet tegen het ambitieniveau. Samen bepalen zij de stappen die nodig zijn om door te groeien. Die groei voltrekt zich voor datamanagement volgens vier niveaus:

  • ad-hoc

  • lokaal

  • gecentraliseerd

  • geoptimaliseerd

Inzicht in prioriteiten 

De echte toegevoegde waarde van een Maturity Scan is dat het dient als een gids. Je ziet welke vaardigheden nodig zijn om te groeien naar steeds volwassener datamanagement. Nog belangrijker is dat de scan die uitkomsten prioriteert. Het helpt om stap voor stap te werken en niet bezig te gaan met vaardigheden voor niveau 4 terwijl je misschien pas op 2 zit. Dat geeft structuur en houdt het proces overzichtelijk.

Verwachtingen en investeringen ondersteunen   

Prioriteren van de nodige vaardigheden is een belangrijk voordeel van de Maturity Scan. De resultaten zorgen ook dat je weet waar je aan begint. Zo gebruiken organisaties de resultaten ook voor investeringsbeslissingen en het managen van interne verwachtingen. Als onderdeel van de scan maken wij een generieke schatting van de voortgang. Bijvoorbeeld: van niveau 3 naar 4 groeien duurt gemiddeld 6 maanden en verlaagt tijdens de implementatie de productiviteit met 25%.

Advies 1: Houd het simpel   

De kracht van de Maturity Scan is de eenvoud ervan. Juist een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid helpt om de volgende stap te bepalen. Aanvullende dimensies geven het model mogelijk meer nuance, maar maakt het ook complex. Dit leidt vaak tot onnodig theoretische discussies, terwijl de focus moet liggen op de ambitie en de weg daarnaartoe.

Advies 2: Trap niet in de valkuil van vergelijken

We hebben ook een belangrijk advies voor de uitkomsten van een Maturity Scan. Vergelijk die niet met andere organisaties. Het huidige niveau is namelijk niet eens zo interessant. Echt belangrijk is de lijst met activiteiten om van het huidige naar het geambieerde niveau te groeien.

Begin met meten

De noodzaak en daarmee de impact van goede datakwaliteit neemt iedere dag toe met de digitale transformatie van processen. Begin daarom met stap 1: weten waar je staat en naar toe wilt. Meer weten over de Maturity Scan van McCoy? Neem dan contact op met Jan Laros via +31 6 2319 5153 of jan.laros@mccoy-partners.com