BLOGSUPPLY CHAIN EXECUTIONSAP EXTENDED WAREHOUSE MANAGEMENT

In onze eerdere blogs over Intelligent migreren naar S/4 HANA en Out-of-the-box WMS software spraken we al over de migratie van WM naar EWM. Hieronder beschrijven we in detail hoe wij de WM-naar-EWM migratie soepel laten verlopen zonder dat bedrijven bang hoeven te zijn voor verlies van logistieke intelligentie. Een gedegen en gestructureerde aanpak helpt samen met de speciaal door McCoy ontwikkelde migratie-cockpit voor een eenvoudige en snelle migratie naar EWM.

Migratie aanpak voor EWM

Voor een succesvolle migratie is het dus zinvol om een gestructureerde migratie aanpak te volgen. Onze aanpak bestaat uit een 3-tal fases die worden doorlopen om uiteindelijk een goed functionerend EWM systeem in gebruik te kunnen nemen met behoud van zoveel mogelijk logistieke intelligentie die is opgebouwd in SAP WM.

In SAP WM zit logistieke intelligentie voornamelijk in de manier waarop het warehouse is ingedeeld en gevuld, de storage bins, routing door het warehouse en strategieën die worden gebruikt om goederen weg te zetten op locatie en ze er weer uit te halen op het moment dat ze worden gevraagd.


Migratie behoeften en valkuilen

De eerste en tevens de belangrijkste fase in de migratie aanpak is de analyse fase. Hierin wordt aan de hand van interviews en vragenlijsten bepaald wat exact de migratie behoefte is en welke obstakels je tijdens zo’n migratie tegen kan komen. Bijvoorbeeld de hoeveelheid maatwerk in SAP-WM zou een soepele migratie in de weg kunnen staan mits hier niet op een juiste manier mee wordt omgegaan.

Er dient in deze fase ook gekeken te worden naar de grondslag van het maatwerk. Er bestaat een grote kans dat veel custom-build functionaliteit in SAP-WM vervangen kan worden door standaard EWM functionaliteit. Het voordeel hiervan is dat het onderhouden van het nieuwe systeem ook een stuk eenvoudiger en minder kostbaar wordt.

Last but not least wordt er een lijst opgesteld met activiteiten die plaats moeten vinden nadat de migratie volledig is afgerond. Daarbij moet worden gedacht aan het aanpassen of verrijken van EWM customizing, aanpassen van masterdata tabellen en het importeren en aanpassen van custom developments.

McCoy Migration Cockpit

De door McCoy speciaal ontwikkelde migratie cockpit past perfect in de aanpak die leidt tot een soepele migratie, fase 2. Vanuit de cockpit wordt de communicatie opgezet tussen WM en EWM. Vooraf is bepaald welke WM objecten gemigreerd gaan worden. Deze migratie objecten kunnen worden uitgevoerd vanuit de cockpit. Belangrijk hierbij is dat op deze manier het overzicht bewaard wordt en de voortgang kan worden bewaakt.

Per migratie object wordt de data uit het oude WM systeem gehaald, tijdelijk opgeslagen en vervolgens weer in EWM geïmporteerd. Een ander voordeel van de migratie cockpit is dat records, die om welke reden dan ook niet kunnen worden geïmporteerd, worden gelogd. Vanuit de log vindt een analyse plaats en vervolgens kunnen deze records worden gecorrigeerd.

Naar een goed functionerend EWM systeem

Na het migreren van onder andere storage types, bins en andere warehouse lay-out technische zaken volgt fase 3. Hierin wordt de lijst met post-processing activiteiten erbij gepakt. Als deze zijn uitgevoerd is het nieuwe EWM systeem klaar voor de eerste standaard testen.

Door op deze manier te migreren van WM naar EWM kan binnen no-time gestart worden met een werkend EWM systeem dat als prototype kan dienen voor de start van het warehouse project. Dit verkort vaak de doorlooptijd en discussies kunnen sneller worden gevoerd.

Wil je meer weten over de McCoy migratie aanpak? Neem dan contact op met Jan-Gert Bouma via 06 11 04 37 92 of jan-gert.bouma@mccoy-partners.com

Think SAP EWM, Think McCoy

Overweeg je de overstap van SAP WM naar SAP EWM?

We helpen je graag op weg. Lees hoe je gestructureerd en efficiënt overstapt. Download de whitepaper.