Security & Compliance

Compliance is wat ons betreft een stuk meer dan ‘door de verplichte hoepel springen’. Security & Compliance hoeven dan ook niet op gespannen voet te staan. Compliance gaat over het toevoegen van waarde. Om dit te bereiken, ondersteunen we bij zowel first, second als third line vraagstukken. 

Security & Compliance versimpelen & vertalen

Opdrachtgevers doen zaken met ons vanwege 3 unieke specialiteiten:

  • We versimpelen Security & Compliance, en dat verbetert de effectiviteit en efficiëntie van strategie & governance, processen en controls. 

  • We tillen hun Security & Compliance naar een hoger niveau. 

  • We vertalen Security & Compliance naar IT. Van beleid naar maatregel-implementatie, robotisering van evidence of naar een managementsysteem. 

Ondersteuning op 3 niveaus 

Wij helpen organisaties bij het inrichten, verbeteren of beheer van activiteiten rond het Three Lines Model (3LM) ofwel 3LoD.

Snel meters maken 

Samenwerken met SimplyComply betekent dat je snel meters maakt. Je profiteert van onze jarenlange ervaring en best practice standaarden en raamwerken. Waarom zou je alles opnieuw uitvinden als de basis er al ligt? Wij geven je een vliegende start met onder meer NEN-ISO/IEC 27001, BIO, PCI DSS, COBIT en/of ISAE3402. Dat geldt ook voor relevante wetgeving zoals GDPR, Sarbanes Oxley (SOx) of Wbni. 

Op welk niveau wil je aan de slag? 

Leg jouw vraagstuk voor aan Eric Bigot via eric.bigot@mccoy-partners.com of +31 (0)6 42 55 34 05