Intelligent Operations

McCoy biedt verschillende proposities binnen de intelligent enterprise. Waar we eerder spraken over intelligent logistics en intelligent planning, introduceren we hierbij intelligent operations.

Trends en thema’s op dit gebied

Zoals de naam al doet vermoeden gaat het in deze propositie om het, op een intelligente manier, realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Dat kan gaan om het goedkoop en in volume produceren van halffabrikaten. Of de efficiënte assemblage van componenten tot een configureerbaar eindproduct. De trends die wij daarin zien zijn de volgende:

  • Logistieke verbeteringen in het algemeen

  • En in het bijzonder, meer focus op lokale productie en inkoop:

    • Wees loyaal, koop lokaal;

    • De wens om minder afhankelijk te zijn van lange en onvoorspelbare transportketens;

    • De aandacht voor CO2-reductie, o.a. door aangescherpte Nederlandse en Europese heffingen in het nieuwe milieu-akkoord.

  • Bedrijven vragen zich af of en hoe S/4HANA daarbij kan helpen.

  • Men wil de business case inzichtelijk maken in deze onzekere tijden.

Onze aanpak hierin

De term “Intelligent operations” bestaat uit twee woorden. Daar kunnen we heel filosofische beschouwingen op loslaten, maar (productie, order fulfillment, logistieke) operaties zonder intelligentie (zie ook onze eerder blog over Boerenverstand) is in onze huidige geconnecteerde maatschappij onmogelijk. Produceren zonder flexibiliteit en zonder rekening te houden met een snel wijzigende publieke opinie ook niet. Daarnaast zijn duurzaamheid en controle over doorlooptijden en kosten relevante factoren. 

More than IT

Intelligent operations is breed en flexibel inzetbaar, zowel bij upgrades, herimplementaties en migraties. Per project kan besloten worden om de basis uit te breiden met noodzakelijke toevoegingen. Bij bewezen toegevoegde waarde OF in geval van wijzigende marktomstandigheden kunnen er modules toegevoegd of verwijderd worden.

McCoy acteert vanuit onze filosofie van “More than IT”. Wij kunnen, net als andere partijen, SAP implementeren. Wij hebben ook verstand van uw branche en van de processen die binnen uw branche onderscheidend zijn. Onze consultants zien werk liggen; ze gaan niet zitten wachten op het volgende ticket of backlog item. Ze nemen zelf het heft in handen en uiten hun betrokkenheid door te adviseren in het belang van de klant.

Meer weten, neem contact op via Bart de Bijl of info@mccoy-partners.com.