BLOGPROJECT MANAGEMENT
Mario Roovers

Een projectmanager in een agile-organisatie

Worstel jij ook met het succesvol besturen van een SAP-project of initiatief binnen de agile-werkwijze van je bedrijf? Wat als wij je vertellen dat een projectmanager binnen een agile-organisatie, zeker van toegevoegde waarde is. In deze blog delen wij onze praktijkervaringen.

Waarom een projectmanager in een agile-werkwijze?

Veel bedrijven willen agile binnen het bedrijf invoeren. Deze manier van werken omarmt verandering en maakt de organisatie wendbaar. Daarnaast willen zij ook het succes van nieuwe SAP-projecten en initiatieven borgen. Dit geldt ook voor Alliander. Begin 2021 startten Alliander en McCoy als partners met een grote SAP S/4HANA CFIN-implementatie. Om succes te realiseren schakelden we een projectmanager (PM) in die bekend is met agile-werken, ondanks dat deze rol niet in het theoretisch plaatje past van de agile organisatie (SAFe). Hiervoor gebruikten wij Simply PM.

Simply PM: de 4 pijlers voor succes

McCoy ontwikkelde het Simply PM raamwerk, gericht op een succesvolle SAP-implementatie voor de bedrijfsdoelen van de klant (ook binnen een agile organisatie).

  • In Control: leveren en doen we wat we hebben beloofd?

  • Fit for Purpose: sluiten onze diensten aan bij de behoefte en business case van de klant?

  • Fit for People: omarmt en gebruikt iedereen de nieuwe systemen, werkwijzen en processen?

  • Collaborate: samen bereiken we resultaat en na de go-live bouwen jullie zelf hieraan verder.

Onder andere door tijdens het project de 4 pijlers goed in te vullen was het project succesvol. De agile PM introduceerde een hybride-projectaanpak en hanteerde deze. Denk hierbij aan methodieken als: SAFe, Scrum, SAP Activate en Agile-projectmanagement. Hij bracht klassieke projectmanagementonderdelen zoals riskmanagement samen in de scrum-rituelen. De samenwerking was uitstekend, pragmatisch en iedereen binnen het team pakte zijn verantwoordelijkheid. Omdat de agile PM-rol niet bestaat binnen SAFe, en omdat in de agile-theorie veel taken bij de PO liggen, is het belangrijk om de wederzijdse verwachtingen vooraf goed af te stemmen.

Structuur, overzicht, expertise en inzicht

De PO en de agile PM hebben hun eigen focusgebieden. Hieronder een voorbeeld van de samenwerking tussen de Alliander PO (groen) en de McCoy agile PM (oranje). Per bedrijf en per project kunnen deze focusgebieden anders verdeeld worden.

De agile PM zorgde voor structuur, overzicht, expertise en inzicht. Door deze verdeling, kon de PO zich meer focussen op de inhoud. De samenwerking was het belangrijkste. Het gaat niet om de (agile) theorie, maar om wat er nodig is om een project en team tot een succes te maken. Een agile PM is met zijn kennis en ervaring van diverse methodieken en SAP-projectmanagement-expertise een enorme aanvulling en kan het verschil maken in het succes van het project.

Wat hen dit opleverde?

Ondertussen zijn we een paar jaar verder en leverden wij meerdere projecten op het nieuwe Alliander SAP S/4 HANA-platform succesvol op, waaronder: het CFIN-project, het MDG-kostenplaats-project en het Advanced Financial Closing project. Daarnaast creëerden we geleidelijk twee nieuwe vaste teams die acteren als DevOps-teams. In de woorden van de Alliander Finance productmanager en de product-owner (PO): “De agile-PM is voor mij als PO een uitstekende aanvulling. De Alliander-situatie is op vele vlakken complex, daardoor is het als PO niet altijd even makkelijk om het juiste overzicht te houden. De agile-PM is in staat om samen met mij dit overzicht te behouden. Daarnaast voelt hij ook haarfijn aan waar ik ondersteuning bij nodig heb. Daarin speelt het persoonlijke karakter een grote rol om een mooie verbinding te maken met het team en de omgeving. Door de (projectmanagement & SAP) expertise kan er op verschillende vlakken snel geschakeld worden. Dit helpt enorm in de materie.”

Meer weten over het succesvol managen van een SAP-project in een agile-organisatie?

Een agile PM is van enorme toegevoegde waarde in zowel een agile als een niet agile-omgeving. Voor SAP-projecten en initiatieven vinden wij het zelfs een belangrijke randvoorwaarde om het succes van een project te kunnen borgen. Wil jij meer weten over het succesvol managen van een SAP-project (in een agile-organisatie)? Neem contact op met Mario Roovers.