Wat is SAP Integrated Business Planning (SAP IBP)

SAP Integrated Business Planning (IBP) is een Cloud Based oplossing voor supply chain planning die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het stroomlijnen en verbeteren van hun planningsprocessen. IBP biedt één platform voor samenwerking en data gedreven besluitvorming, waardoor bedrijven beter in staat zijn om te reageren op veranderingen in de markt en hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

De IBP-oplossing bestaat uit zes onderdelen die alle processen binnen de supply chain afdekken.

 • Supply Chain Control Tower

 • IBP for Sales & Operations Planning

 • IBP for Demand

 • IBP for Response & Supply

 • IBP for Inventory

 • Demand-Driven Replenishment

SAP Integrated Business Planning is de opvolger van SAP APO (Advanced Planning and Optimization). Waar SAP APO zich voornamelijk richtte op de optimalisatie van supply chain planning, gaat SAP IBP verder en biedt het een uitgebreidere en geavanceerdere oplossing voor het plannen en beheren van de supply chain in één oplossing.

Uitdagingen in de Supply Chain

In jouw bedrijf zijn er veel afdelingen betrokken bij het succesvol maken van de planning: vraag, aanbod, marketing, financiën, het management... en ze moeten allemaal op één lijn liggen. Dit is echter erg moeilijk als je niet beschikt over een systeem dat iedereen een stem kan geven.

Daarnaast moet je ook rekening houden met verschillende perspectieven: strategisch, tactisch en operationeel. Het strategische niveau stelt richtingen en doelen vast voor de lange termijn, het tactische niveau creëert geaggregeerde plannen om aan de strategische doelstellingen te voldoen, balanceert vraag en aanbod, optimaliseert de voorraad en creëert allocaties. En tot slot vertaalt het operationele niveau de geaggregeerde plannen naar gedetailleerde plannen voor de korte termijn (zoals prioriteiten voor leveringen of bevestigingen).

SAP IBP for Sales and Operations Planning (S&OP)

In de huidige snel veranderende wereld is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om een duidelijk inzicht in vraag en aanbod te hebben. Met de juiste planningstools kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze op het juiste moment de juiste producten op de juiste plaats hebben om aan de klantvraag te voldoen.

Het hoofdonderdeel, S&OP (Sales and Operations Planning), helpt bedrijven bij het optimaliseren van hun vraag- en aanbodplanningsprocessen. De oplossing biedt één complete, geïntegreerde weergave van vraag- en aanbodgegevens, wat bedrijven in staat stelt om betere beslissingen te kunnen nemen.

Doordat bedrijven alle relevante gegevens op één plek kunnen zien, wordt het gemakkelijker om het grotere geheel te zien en potentiële problemen of kansen te identificeren. S&OP is opgebouwd uit vier fasen:

 • Demand review

 • Supply review

 • Reconciliation review

 • Management Review

Op deze manier helpt de oplossing bedrijven om nauwkeurige voorspellingen van de vraag te maken. S&OP maakt gebruik van zes verschillende forecasting technieken om nauwkeurige voorspellingen van de vraag te maken, zelfs in dynamische markten. Daarnaast helpt het bedrijven om te bepalen hoeveel ze kunnen produceren, welke grondstoffen ze nodig hebben en wanneer ze deze moeten inkopen. IBP optimaliseert de planning van de aanbodkant om te voldoen aan de vraag, rekening houdend met factoren zoals levertijden, kosten en risico's. S&OP biedt ook scenarioplanningsmogelijkheden, dit betekent dat bedrijven verschillende scenario's kunnen maken en testen om te zien hoe deze de vraag en aanbod zouden beïnvloeden.

Dit maakt het mogelijk om in te spelen op onverwachte gebeurtenissen of veranderingen in de markt. In de vierde fase van S&OP kan bepaald worden of het ingediende voorstel in lijn is met de financiële doelstellingen en belangrijkste prestatie-indicatoren van het bedrijf.

Benieuwd naar meer informatie over de S&OP module bekijk dan onderstaande McCoy TV:

SAP IBP for Demand Planning

Het is voor veel bedrijven cruciaal om de vraag naar hun producten en diensten goed te begrijpen. Wanneer een bedrijf haar vraagpatronen goed kan doorgronden kan het ervoor zorgen dat ze precies de juiste hoeveelheid producten en diensten hebben om aan de klantvraag te voldoen.

De SAP IBP voor Demand module kan hierin een belangrijke rol spelen door bedrijven te ondersteunen bij het optimaliseren van hun Demand-planningsprocessen. Met een scala aan functies en voordelen stelt deze oplossing bedrijven in staat om beter onderbouwde beslissingen te nemen over hun activiteiten.

De SAP IBP voor Demand module gaat op vraag-forecasting gebied een stap verder dan S&OP en maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om nog nauwkeurigere vraagvoorspellingen te genereren. Door deze krachtige algoritmen te benutten, kunnen bedrijven profiteren van verbeterde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij het anticiperen op vraagpatronen. SAP stelt de gebruiker hier zelfs instaat om externe algoritmen (uit bijvoorbeeld Python)en toe te passen, wat de mogelijkheden nog groter maakt.

De mogelijkheid om samen voorspellingen te verbeteren is een centraal voordeel van SAP IBP voor Demand. Verschillende Teams kunnen gezamenlijk werken aan het verfijnen van voorspellingen, waardoor input van verschillende afdelingen geïntegreerd kan worden. Deze samenwerkingsmogelijkheden leiden tot meer accurate en realistische prognoses, waardoor bedrijven flexibeler kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.

Ook maakt demand planning met SAP IBP ‘demand sensing’ mogelijk. Dit biedt diepgaand inzicht in bestelpatronen, waardoor bedrijven hun voorspellingen kunnen verfijnen op basis van historische en actuele ordergegevens. Door deze patronen te begrijpen, kunnen organisaties beter inspelen op de specifieke eisen van klanten, zich aanpassen aan veranderende trends en bovenal hun demand forecasts optimaliseren.

SAP IBP for Response & Supply Planning

Het begrip “Dynamische markt” is er een die in de laatst 20 jaar steeds vaker voorbijkomt. Vraagfluctuaties, verstoringen in de toeleveringsketen en onvoorziene gebeurtenissen vereisen een flexibele en proactieve planning.

De Response & Supply (R&S) module van SAP IBP biedt de mogelijkheid om hiermee om te gaan in de supply chain, deze te optimaliseren en op die manier te anticiperen op de veranderende marktomstandigheden.

Op deze manier kunnen vraag en aanbod gesynchroniseerd worden. Met behulp van geavanceerde algoritmes en real-time data-inzichten, stelt de module de gebruiker in staat om zijn supply chain te optimaliseren. Het wordt voor planners mogelijk gemaakt om Multi level supply planning toe te passen. Op deze manier kan een effectief supply plan voor het hele netwerk gemaakt worden door over locaties en multilevel stuklijsten heen te modelleren. Dit stelt de planner in staat om te beslissen wat er in het model opgenomen moet worden en waar het supply plan beperkt moet worden. Binnen R&S zijn een drietal algoritmen beschikbaar waaronder de onbeperte heuristiek, prioritering en optimalisatie. De prioritering en optimalisatie algoritmen zorgen ervoor dat het systeem een haalbaar en constrained supply plan oplevert dat rekening houdt met de gemodelleerde beperkingen.

Een ander sterk onderdeel van Response & supply is dat het supply chain risico’s kan verkleinen door tactical rough cut planning. R&S maakt het mogelijk om vraag en aanbod te balanceren en tegelijkertijd material constraints in acht te nemen. Planners kunnen beperkingen opleggen aan essentiële bronnen zoals productie, transport en opslag, waardoor mogelijke knelpunten worden voorkomen.

Digital Supply Chain Planning Made Easy

E-booklet

Ook wordt het voor de gebruiker mogelijk gemaakt om flexibel te acteren door operational response management. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om uitdagingen met betrekking tot materiaal schaarste aan te pakken door gebruik te maken van een operational supply plan. Hiermee kunnen supply toewijzingen gemaakt worden wanneer materiaal schaars is en verkooporders opnieuw bevestigd worden om een realistische beschikbaarheidsdatums te bepalen met de leveringsrun.

De gebruiker krijgt ook de mogelijkheid om een intern deploymentplan op te stellen op basis van gecontroleerde hoeveelheden die beschikbaar zijn voor deployment, waardoor prioriteiten en optimalisatie kunnen worden bereikt. Met operationeel responsbeheer kunnen ‘gating factors’ worden onderzocht, wat inzicht biedt in de hoofdoorzaken van vertragingen en tekorten. Vervolgens kan de gebruiker de webgebaseerde interactieve planning gebruiken om het plan aan te passen en doelgericht te werk te gaan. Deze aanpak bevordert de wendbaarheid van het bedrijf en bereidt het voor op succes in een dynamische omgeving. 

SAP IBP for Inventory Optimization

Een efficiënt voorraadbeheer is geen vreemde wens meer in een wereld waarin markten voortdurend veranderen, concurrentie toeneemt en kosten stijgen. Hiervoor streven bedrijven naar genoeg voorraad (van de juiste materialen) om servicelevels te kunnen garanderen en tegelijkertijd niet te veel voorraad om voorraadkosten te minimaliseren.

IBP for Inventory optimization (IO) biedt een oplossing voor het optimaliseren van voorraadniveaus en het behalen van hoge serviceniveaus tegen de laagst mogelijke kosten. Met behulp van geavanceerde algoritmen berekent IBP IO de optimale voorraadniveaus op basis van verschillende parameters, zoals vraagvariabiliteit, serviceniveaus en kosten.

Bedrijven worden op deze manier instaat gesteld hun voorraden te verbeteren door te kijken naar de hele toeleveringsketen, verschillende situaties en soorten klanten. Hierdoor kunnen zij de juiste balans vinden tussen voorraadinvesteringen en serviceniveaus.

SAP IO heeft een Multi-stage voorraadoptimalisatie die effectief omgaat met deze problemen door het bufferen van fouten in de voorspelling, vraagrisico's, en het efficiënt beheersen van de onzekerheid in de supply chain. Zo kunnen de juiste hoeveelheden voorraad berekend worden voor verschillende producten van eindproduct tot grondstof en kan met analyseren hoe deze elkaar beïnvloeden.

Omdat IBP één geïntegreerde oplossing is, stelt het bedrijven in staat om met alle afdelingen en leveranciers samen te werken om op die manier te veel voorraad te vermijden, servicelevels te waarborgen en voorraadkosten te optimaliseren.

IO onderdeel stelt planners in staat om complexiteit en verschillende beperkingen aan te pakken, zoals doelstellingen voor serviceniveaus, partijgroottes en doorlooptijden. Door gebruik te maken van simulaties en scenario's kunnen planners de impact van verschillende beslissingen en beperkingen beoordelen.

Ook maakt IO het door ingebouwde analyses mogelijk voor bedrijven om inzicht te vergaren in het productnetwerk en de geografische verdeling van de voorraad. Door dit inzicht stelt IO de gebruiker instaat om oorzaken van voorraadniveaus te evalueren en gerichte maatregelen te nemen om voorraad kosten te minimaliseren en servicelevels te garanderen.

SAP IBP - Supply Chain Control Tower

De supply chain control tower kan een grote toevoeging zijn voor alle bovenstaand besproken onderdelen. De naam Control Tower impliceert de functie van dit IBP-onderdeel al voor een groot deel. Hiermee krijg je een compleet beeld van je digitale supply chain, zie je hoe verschillende domeinen met elkaar verbonden zijn, en kun je gemakkelijk navigeren naar andere delen van SAP zoals SAP S/4HANA en SAP Digital Manufacturing Cloud. De Control tower speelt ook in op het gebrek aan zichtbaarheid in je hele netwerk. Het biedt end-to-end monitoring van de supply chain door de huidige en historische prestaties te analyseren, het creëert waarschuwingen (ook wel alerts) om potentiële problemen snel te identificeren, het stelt je instaat om procedure playbooks op te stellen om procedures te volgen, supply network lanes te bekijken, het biedt dashboards met KPI's en intelligente tools voor het beheren van aangepaste waarschuwingen en problemen binnen de supply chain en biedt de mogelijkheid om analyses te gebruiken om problemen in je supply chain aan te pakken.

Een ander groot voordeel van de Control tower is dat het je verbindt met je externe supply chain partners via het SAP Business Network. Hierdoor kun je beter plannen door rekening te houden met de beperkingen van je leveranciers en snel reageren op waarschuwingen. Dit zorgt voor kostenbesparingen en verbeterde servicelevels binnen je hele supply chain dankzij een responsieve planningsaanpak die wordt mogelijk gemaakt door de Control tower.

SAP IBP - Demand-Driven Replenishment

Tot slot berekent de IBP for Demand-Driven Replenishment ontkoppelingspunten, gemiddeld dagelijks gebruik en buffers voor de positionering en dimensionering van materialen om de materiaalstroom door jouw supply chain mogelijk te maken.

DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) is een geavanceerde planningstechniek die bedrijven helpt om hun voorraadniveaus effectief te beheren. In tegenstelling tot traditionele planningssystemen, maakt DDMRP gebruik van actuele vraaggegevens in plaats van voorspellingen om de vraaggestuurde replenishment te sturen. Dit zorgt voor een betere nauwkeurigheid van de planning en voorkomt over- of onder bevoorrading.

DDMRP maakt gebruik van vijf kerncomponenten:

 • Strategische inventarispositionering: bepaalt waar decoupling points worden geplaatst om de voorraad te positioneren op strategische punten in de supply chain.

 • Bufferprofielen: definieert de benodigde bescherming op decoupling points om schommelingen in vraag en aanbod op te vangen. Het maakt gebruik van een kleurgecodeerd buffermodel met verschillende zones.

 • Dynamische aanpassingen: zorgt ervoor dat buffers flexibel kunnen worden aangepast op basis van marktveranderingen en toekomstige gebeurtenissen. Hierdoor blijft de voorraadniveau bescherming optimaal.

 • Demand-driven planning: gebruikt verkooporders in plaats van geplande orders om de vraagplanning te sturen. Dit zorgt voor een betere nauwkeurigheid in de planning en voorkomt over bevoorrading.

 • Zichtbare en samenwerkende uitvoering: prioriteiten worden beoordeeld, voorraadprognoses worden gecontroleerd en aangepaste waarschuwingen worden gecheckt om de uitvoering van de supply chain te beheren. Dashboards in SAP IBP bieden een overzicht van de resultaten en analyses.

Met SAP IBP kunnen bedrijven DDMRP implementeren en profiteren van betere voorraadbalans, verhoogde operationele efficiëntie en verbeterde klantenservice. DDMRP helpt bedrijven om de bullwhip-effecten te verminderen, voorraadniveaus te optimaliseren en de algehele prestaties van de supply chain te verbeteren.

Voordelen van SAP IBP

Naast de zes belangrijkste modules biedt IBP nog meer voordelen. Het is een cloud-based platform dat draait op SAP HANA, wat zorgt voor eenvoudige integratie met andere SAP-systemen, maar ook gegevens kan ontvangen uit verschillende bronnen op geaggregeerd of gedetailleerd niveau. Er worden best practices gevolgd tijdens de integratie, maar aan de andere kant is het ook een schaalbaar en flexibel model.

De gebruikerservaring is optimaal dankzij de Web UI en Excel UI. Planners kunnen verschillende "wat als"-scenario's creëren en simulaties uitvoeren die helpen bij het besluitvormingsproces. Alle resultaten en informatie kunnen worden bekeken in aanpasbare grafieken en dashboards, en elke vereiste KPI kan worden berekend. En het beste is dat het geen statisch systeem is, omdat het een roadmap volgt met constante verbeteringen.

SAP IBP Consultancy

Als McCoy hebben wij een team van SAP IBP experts voor al uw planning vraagstukken. Ons doel is om u te helpen uw omzet te verhogen, uw voorraad te verlagen en efficiënter te werken door betrouwbare en altijd beschikbare data te gebruiken. Lees verder om te ontdekken hoe wij dit doen.

SAP IBP Releases Updates

SAP IBP geeft kwartaalupdates uit om ervoor te zorgen dat het platform up-to-date blijft met de nieuwste functies, verbeteringen en bugfixes. Deze release-updates bieden gebruikers nieuwe mogelijkheden en verbeterde prestaties, waardoor ze hun supply chain planning processen nog effectiever kunnen beheren.

Wij hebben een aantal van de releases voor je op een rijtje gezet met de belangrijkste updates:

Andere SAP IBP Content

Meer weten over Integrated Business Planning?
Plan vandaag nog een persoonlijk gesprek in
Jacques Scheutjens