De uitdaging voor toenemende klanteisen

In 1 keer goed 

De switch van verkopen naar (aanvullende) services is cruciaal om tegemoet te komen aan klanteisen. Het vraagt om service vanuit het warehouse die erop gericht is de klantbeleving te verbeteren. Met veeleisende klanten heb je eigenlijk maar één kans om het goed te doen. Werkt het first time right principe niet? Dan is de kunst een ‘one time fix’ te leveren. Zorg als wholesale bedrijf dat de processen hierop zijn ingericht zodat je het issue in een keer oplost. 

Servicecontracten op orde 

Service speelt een belangrijke rol bij het tevreden houden van veeleisende klanten. De vraag is in hoeverre je serviceprocessen op orde en onder controle hebt. Wij zien in de praktijk bijvoorbeeld dat veel waarde weglekt door een variëteit aan servicecontracten. Bijvoorbeeld doordat je een service wel levert, maar hier niet voor factureert. Het omgekeerde gebeurt ook, en heeft vanzelfsprekend grote impact op klanttevredenheid.   

De oplossing voor toenemende klanteisen

De juiste m/v voor de service job met SAP Service Cloud

Een ‘one time fix’ bereik je als je de juiste man/vrouw naar de juiste job stuurt met de juiste skills en materialen. Daarbij speelt snelheid bovendien een rol; klanten wachten geen dagen op een oplossing. Met de SAP Service Cloud regel je dit proces in.

Slim gebruikmaken van masterdata voor contracten

Masterdata en rapportages worden steeds belangrijker voor wholesale bedrijven. Niet alleen voor de producten, maar ook voor klantgegevens en servicecomponenten. Je hebt inzicht nodig in contracten zodat je meteen weet wat wel of niet is afgesproken. Stuur je bijvoorbeeld bij geldende garantie toch een factuur,  dan is dit een enorme dissatisfier voor de toch al kritische klant. Bovendien is het een potentiële ‘killer’ voor de marges. 

Terug naar de standaard van Sap S/4 HANA

Wil je controle krijgen op masterdata uit contracten? Dan is het verstandig het proces kritisch onder de loep te nemen. Wij zien steeds meer wholesale bedrijven terugkeren naar de standaard van SAP S/4 HANA en de Service Cloud. Via het service order dashboard heb je toegang tot alle relevante (service)data om de veeleisende klant een goede ervaring te geven.   

Meer lezen en/of horen over toenemende klanteisen?

Heeft jouw wholesale bedrijf ook te maken met veeleisende klanten? Leg ons jouw casus voor, we denken graag met je mee. Stuur een mail naar Bart de Bijl.